Seuran hallituksen kokous

18.4.2016 klo 18:00

Kokouksen asialistaan on merkitty tiedossa olevat asiakohtien esittelijät. Halutessaan lisätietoa asiakohdasta, seuran jäsen voi ottaa yhteyttä esittelijään. Esittelijän kanssa voi myös tarvittaessa sopia pääsystä kokoukseen ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Esityslista

 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

4. Kannustinohjelma (Riku)

5. Sinettiseura-hanke (Tuula)

6. Jäsenyysasiat

7. Muut esille tulevat asiat

8. Ilmoitusasiat

9. Kokouksen päättäminen