Seuran syyskokous

18.11.2017 klo 11:00

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 18.11.2017 kello 11 alkaen Riihimäen Urheilutalon kokoushuoneessa osoitteessa Pohjolankatu 6. Huomaa kellonaika, kokous alkaa siis jo kello 11.

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus ja seuran puheenjohtajan puheenvuoro
 2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:
  - kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
  - 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Todetaan kokouksen äänivaltaiset jäsenet
 6. Päätös seuran urheilumuodoista vuonna 2018
 7. Vahvistetaan seuran jäsen-, liittymis- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018
  sekä vahvistetaan muut seuran perimät maksut ja niiden maksamisajankohdat
 8. Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja sen hyväksyminen
 9. Vuoden 2018 talousarvio ja sen hyväksyminen
 10. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2018
 11. Valitaan seuran sääntöjen mukaisesti 4–8 henkilöä seuran hallitukseen,
  eli kaikki hallituspaikat täytetään uudelleen.
 12. Seuran jaosvastaavien ja muiden toimihenkilöiden valinta
 13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2018
 14. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta
 15. Seuran 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma ja päätös juhlavuoden logon käyttöönotosta
 16. Jäsenten esityslistalle esittämät asiat
 17. Keskustelu jäsenten esille ottamista muista asioista
 18. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa syyskokoukseen!
RIIHIMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY

Hallitus