Mixed Gas Blender -kurssi

11.11.2017

Riihimäen urheilusukeltajat ry järjestää jäsenilleen seoskaasujen valmistaja-kurssin, jonka tarkoituksena on antaa tarvittavat tiedot korkeapaineisten kaasujen turvalliseen käsittelyyn, nitroksi- ja heliumpohjaisten kaasujen valmistamiseen sekä happihuoltojen suorittamiseen sukellusvälineille.

Kurssin opetuksesta vastaa laitesukelluskouluttaja Tomi Mustonen oman yrityksensä kautta, seoskaasuasemasta ja sen laitteistosta vastaaa Riihimäen urheilusukeltajat ry.

Kurssin pääsyvaatimuksena on 18-vuoden ikä. Nitroksi tai trimix-sukeltamiseen oikeuttava luokitus on suositeltavaa, mutta ei ole kurssin pääsyvaatimuksena. Kurssi ei kuitenkaan pätevöitä sukeltamaan ko. kaasuilla vaan sitä varten on vaaditaan soveltuvien sukeltajakurssien suorittaminen.

Kurssin teoriaosassa (n. 6 h) opitaan korkeapaineisten kaasujen, erityisesti hapen, käsittelyyn liittyvät riskit ja miten ne voidaan välttää, seoskaasujen täyttöpaikkaa koskevat määräykset, kaasujen sekoittamiseen liittyvät laskut, fysiikka ja fysiologia, kaasujen sekoittaminen eri menetelmillä sekä happihuollon suorittaminen sukellusvälineille.

Kurssin käytännön harjoituksissa (n. 6 h) opitaan valmistamaan seoskaasuja ainakin osapaine, sekä jatkuvan sekoituksen menetelmillä, käsittelemään happea ja muita korkeapaineisia kaasuja turvallisesti sekä suorittamaan happihuolto sukellusvälineille. Kurssi ei pätevöitä tekemään huoltoja hengityslaitteille/regulaattoreille.

Kurssi täyttää NAUI Mixed Gas Blender and Oxygen Service Technician kurssin vaatimukset sekä TUKES viranomaisohjeen ”Seoskaasusukeltaminen, pullot ja täyttöpaikka” -määrittämän täyttäjän pätevyysvaatimukset. Kurssin läpäisseellä oppilaalla on pätevyys sekoittaa itse sukelluksissa käytettyjä yleisiä seoskaasuja kuten Nitrox (hapella rikastettu ilma) ja Trimix (Hapen, heliumin ja typen seos). Kurssin pakolliset osat hyväksyttävästi suoritettuaan oppilaalle haetaan kansainvälinen NAUI Gas Blender and Oxygen Service Technician -kortti.

Kurssin ohjelma ja aikataulu 11. – 12.11.2017:

  • 11.11.2016 klo 9.00: teoriaosuus ja teoriakoe, Riihimäen matkakeskus, 3. krs
  • 12.11.2017 klo 9.00: Kaasujen sekoittaminen, Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n kaasuasema
  • 12.11.2017 klo 13:00: Happipuhdistus ja –huolto, Peltosaari

Kurssin hinta on 250 € (vain Riihimäen urheilusukeltajat ry:n jäsenille). Lasku lähetetään sähköpostilla ja maksu on suoritettava ennen kurssin aloittamista. Kurssille otetaan enintään kuusi oppilasta ja kurssi järjestetään vain, jos kurssille ilmoittautuu vähintään kolme oppilasta. Kurssin hinta sisältää opetuksen sekä opetuksessa käytettävät kaasut.

Sitovat ilmoittautumiset kurssille Teemu Virtaselle.