CMAS Advanced Nitrox & Recreational Trimix

16.9.2019 klo 18:00

Riihimäen Urheilusukeltajat ry järjestää syys–lokakuussa 2019 tekniikkasukelluksen perusteisiin perehdyttävän kurssikokonaisuuden. Kokonaisuus sisältää CMAS Advanced Nitrox- ja Recreational Trimix -kurssit. Kurssit alkavat maanantaina 16.9.2019.

CMAS Advanced Nitrox -kurssi perehdyttää oppilaat maksimissaan 100% happea sisältävien nitroksiseosten ja yhden dekompressiokaasupullon käyttöön avovesisukelluksilla. Kurssi perehdyttää oppilaat myös pakollisia etappi- eli dekopysähdyksiä sisältävien sukellusten suunnitteluun ja turvalliseen toteuttamiseen. Kurssin jälkeen toteutettavien sukellusten syvyysraja määräytyy oppilaan voimassa olevan sukellusluokituksen mukaan (esim. CMAS P2 30 metriä ja P3 40 metriä).

CMAS Recreational Trimix -kurssi perehdyttää oppilaat enintään 30% heliumia sisältävällä sukelluskaasulla sukeltamiseen suoranousurajoissa. Kurssin ensisijaisena tavoitteena on perehdyttää sukeltaja syvyysnarkoosin hallintaan heliumseoskaasua eli trimixiä käyttämällä. Tämän kurssin voi käydä Advanced Nitrox -kurssin yhteydessä tai erikseen, mikäli oppilaalla on entuudestaan CMASin tai muun sukelluskoulutusjärjestön Advanced Nitrox -sukeltajakortti. Kurssin jälkeen oppilaalla on valmius toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 48 metriin.

Kursseille osallistumisen vähimmäisvaatimukset

 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys.
 • 16 vuoden ikä Advanced Nitrox -kurssilla ja 18 vuoden ikä Recreational Trimix -kurssilla.
 • CMAS P2 tai vastaava sukellusluokitus (esim. PADI AOWD).
 • Perustason nitroksisukeltajaluokitus (esim. CMAS tai PADI Nitrox Diver).
  • Jos oppilas osallistuu vain Recreational Trimix -kurssille, on ennakkovaatimuksena myös CMAS Advanced Nitrox- tai vastaava sukeltajakortti (esim. TDI Advanced Nitrox).
 • Vähintään 50 kirjattua avovesisukellusta, joista 15 nitroksilla.
 • Suoritettu kuivapukukurssi tai aiemmin osoitettu riittävä kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta. Oppilaalla on oltava vähintään 25 kirjattua sukellusta kuivapuvulla ennen kurssin alkua.
 • Voimassa oleva sukellusvakuutus, joka kattaa myös painekammiohoidon.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka osoitetaan terveysselvityslomakkeella tai tarvittaessa lääkärintodistuksella.
  • Advanced Nitrox -kurssille osallistuvan alaikäisen osallistujan terveysselvityksen allekirjoittaa huoltaja, jolloin selvitys toimii myös huoltajan lupana kurssille osallistumiselle.

Oppilaan varusteet

Oppilaalla on oltava kursseille osallistuessaan seuraavat Sukeltajaliiton turvaohjeen mukaiset varusteet:

 • Kahdennettu sukelluslaite (ns. tuplapullot suljettavalla välisillalla ja kahdennetuilla regulaattoreilla). Suositeltava laitekoko on ns. D12/230 bar.
 • Advanced Nitrox -kurssilla 1 dekokaasupullo (pullokoko n. 5–11 litraa).
 • Kuivapuku lisävarusteineen.
 • Recreational Trimix -kurssilla erillinen pullo kuivapuvun täyttökaasulle (paineilma tai argon).
 • Kaksi aikaa ja syvyyttä mittaavaa laitetta.
  • Yhden laitteista on oltava ns. bottom timer tai sukellustietokone, joka voidaan asettaa ns. mittaritilaan (esim. Suunto Vyper tai Zoop Novo). 
  • Tekniikkasukellustietokone voi toimia varalla, mutta kurssisukellukset tehdään ennakkosuunnitelman mukaan käyttämällä tietokonetta vain ajan ja syvyyden mittaamiseen.
 • Päävalo ja varavalo.
 • Kaksi leikkuuvälinettä.
 • Päämaski ja varamaski.
 • Merkkipoiju ja reeli/spooli.
 • Vedenalainen kirjoitusväline (ns. wetnotes on suositeltava).

Kurssien kouluttajat

Kurssien vastuukouluttajana toimii Sukeltajaliiton CMAS M3 -liittokouluttaja Marko Kauppinen.

Kokonaisuus toimii samalla Sukeltajaliiton kouluttajakurssina, sillä kurssin läpiviennistä vastaavat liittokouluttajan valvonnassa RiUSukin M2/Technical Skills Instructor -laitesukelluskouluttajat Jouni Okkonen ja Teemu Virtanen. He pätevöityvät kurssit järjestämällä CMAS Advanced Nitrox- ja Recreational Trimix Instructor -kouluttajiksi.

Kurssikokonaisuuden aikataulu

Kurssien teoriaosuus ja koe tehdään Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Lisäksi pidetään ainakin 1 yhteinen teoriailta, jossa käsitellään molempien kurssien aihepiirejä käytännön tekemisen näkökulmasta. Teoriailloissa vastataan oppilaiden kysymyksiin, käydään läpi avovesiharjoitusten aikataulu ja varusteet sekä kerrotaan kouluttajien varustesuosituksia.

 • Maanantai 16.9. klo 18: Ensimmäinen teoriailta pidetään Riihimäellä Hyria Koulutuksen Sakonkadun toimipisteessä (Sakonkatu 1, rakennus F, luokka 207).
 • Tiistai 17.9. kello 16: Valmisteleva sukelluskerta Lopen Iso-Melkuttimella. Pakollinen Advanced Nitrox -kurssilaisille ja suositeltava myös Recreational Trimix -kurssilaisille.
 • Tiistai 8.10. kello 18: Mahdollinen toinen teoriakerta Hyria Koulutuksen tiloissa. Teoriassa käydään tarvittaessa läpi mm. oppilaiden e-oppimisympäristössä tekemän teoriakokeen vastaukset. Tämän teoriakerran toteutuminen vahvistetaan oppilaille erikseen.
 • Perjantai-sunnuntai 11.–13.10.: Avovesileiri Kuortaneen Kaatialassa RiUSukin syysleirin yhteydessä. Advanced Nitrox -kurssin sukellukset perjantaina ja lauantaina, Recreational Trimix -kurssin sukellukset sunnuntaina. Leirille on ilmoittauduttava erikseen Vili Monoselle.

Kurssien oppilashinnat

 • Advanced Nitrox 270 €.
 • Recreational Trimix 200 €.
 • Molemmat kurssit yhdessä 450 €.
 • Jos oppilas on käynyt kesällä 2019 pidetyn RiUSukin CMAS Technical Skills -kurssin, saa hän 20 € alennuksen kurssikokonaisuuden tai toisen kurssin hinnasta. Tämä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.
 • Hinnat sisältävät Sukeltajaliiton e-oppimateriaalin, kortitukset ja opetuksen.
 • Hinnat eivät sisällä sukelluskaasuja, matkakuluja eivätkä leirin majoitusta Kaatialassa. Mahdollisista seuran varusteiden käytöstä voi sopia suoraan kalustovastaava Sakari Pihlajan kanssa. 
 • Jos oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on RiUSukilla oikeus laskuttaa mahdollisista lisäharjoituskerroista 45 € / avovesiharjoituspäivä.

Kursseille ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset kursseille Teemu Virtaselle viimeistään 10.9. mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi, mille kursseista ilmoittaudut vai osallistutko molemmille kursseille. Huomaa myös, että Kaatialan leirille ilmoittaudutaan erikseen.