CMAS M2-kouluttajakurssi alkaa

20.3.2020

Riihimäen Urheilusukeltajat järjestää CMAS M2 -kouluttajakurssin vuonna 2020 Riihimäellä. Kurssi alkaa maaliskuussa ja päättyy viimeistään lokakuun lopussa.

CMAS Two Star Instructor -kurssin tavoitteena on CMAS One Star Instructoreiden osaamisen syventäminen sukelluskoulutuksen käsitteisiin, periaatteisiin ja taitoihin liittyen. Kurssi antaa sen hyväksytysti läpäisseille kouluttajille valmiudet kaikkien CMAS:n koulutusohjelmaan kuuluvien harrastesukelluskurssien vastuukouluttajana toimimiseen turvallisella ja pätevällä tavalla.

Kurssille otetaan enintään 4 oppilasta. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin teoriaosuus suoritetaan Sukeltajaliiton e-oppimisympäristössä. Kurssin tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä kurssin alussa pidettävässä tapaamisessa (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin). Käytännön harjoitteita tehdään RiUSukin kevään P1- ja syksyn P2-kursseilla.

Kurssin hinta 260 euroa sisältää e-oppimismateriaalin, opetuksen, kortituksen ja kaikkien CMAS-harrastesukelluskurssien kouluttajamateriaalit käyttöön. Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n kurssille lähettämien osallistujien em. kurssikulut maksaa seura.

CMAS Two Star Instructor -kurssin osallistujan on oltava vähintään 18 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole. Hänellä on oltava:

  • Voimassa oleva Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys. HUOM: Kurssi on avoin myös muiden seurojen kouluttajille, jotka liittyvät ennen kurssin alkua RiUSukin jäseniksi.
  • Voimassaoleva CMAS One Star Instructor -kortti.
  • Voimassaoleva hätäensiapupätevyys.
  • Voimassa oleva sukeltajantaudin ensiavun kattava hapenantopätevyys.
  • Enintään 12 kuukautta ennen kurssin alkua myönnetty lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta (HUOM: terveysselvitys ei riitä).
  • Oman seuran koulutusvastaavan antama vapaamuotoinen todistus toimimisesta vastuukouluttajana vähintään yhdellä laitesukelluskurssilla tai vähintään kahdessa (2) laitesukelluskokeilussa.

Pääsyvaatimusten kannalta ei ole merkitystä sillä, minkä koulutusjärjestön ensiapukurssi on kyseessä. Kaikki voimassaolevat yleisesti tunnettujen koulutusjärjestöjen myöntämät pätevyydet hyväksytään. Hapenantopätevyyden osalta on tärkeää, että koulutuksessa on huomioitu erityisesti sukeltajantaudin ensiapu.

Kurssin vastuukouluttajana toimii Teemu Virtanen (CMAS M3-laitesukelluskouluttaja). Sitova ilmoittautuminen kurssille 13.3.2020 mennessä Teemu Virtaselle.