Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 1-2023

Hallituksen kokouksen 1/2023 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 10.1.2023 klo 18:00
Kokouspaikka: Willimielen toimisto, Rajamäki
Paikalla: Jenna Ranki, Teemu Virtanen (poistunut kohdan yhdeksän käsittelyn ajaksi), Jonna Sorsa, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Jouko Näätänen, Tero Paso ja Oskari Vahala
Poissa: Juha Virtanen

 

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen klo 17:56.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista.

 

3. Hallituksen järjestäytyminen

Valitaan keskuudesta varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja vuodelle 2023.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettu ja valittu Joonas Ylivaara.

Rahastonhoitajaksi ehdotettu ja valittu Teemu Virtanen.

Sihteeriksi ehdotettu ja valittu Jonna Sorsa.

 

4. Ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen

Muuttunut hallitus kokoonpano ilmoitettava, puheenjohtaja Jenna Ranki luvannut tehdä ilmoituksen uuden hallituksen jäsenistä ja vastuuhenkilöistä.

 

5. Seuran tilinkäyttöoikeudet ja maksukortit v. 2023

Oikeudet Osuuspankin pankkitiliin

● säilytetään oikeudet Teemu Virtasella ja Emmi Salennolla.

Seuran pankkikortti (ollut edellisellä puheenjohtajalla Vilillä):

● Puheenjohtaja Jenna Ranki ei koe tarpeelliseksi saada korttia itselleen. Ehdotettu, että seuran pankkikortti olisi jatkossa rahastonhoitaja Teemu Virtasen hallinnassa ja nimissä. Seuran uusi pankkikortti haetaan Teemun nimiin samoilla rajoilla ja rajoituksilla kuin Vili Monosen kortti. Hyväksytään ehdotus.

Seuran S-Business-luottokortit:

● Yleiskortti ilman nimettyä haltijaa
● ABC:n polttoainekortti nimellä Sukellustukialus
● ABC:n polttoaine/tarvikekortti (esitys että lopetetaan tarpeettomana)
● Yleiskortti Virtanen Teemu
● Yleiskortti Mononen Vili (esitys että lopetetaan)
● S-Business-pääkäyttäjänä toimii hallituksen valitsema rahastonhoitaja

ABC:n polttoaine/ tarvikekortti ja Monosen kortti päätetty lopettaa, sillä kummallekaan ei ole käyttöä. Yleiskortti, polttoainekortti, Teemu Virtasen yleiskortti ja polttoainekortti päätetään pitää käytössä. Uusia kortteja saadaan tarvittaessa lisää, jos hallitus kokee tarpeelliseksi.

 

6. Melkuttimen tien auraus

Hallitus on pohtinut tämän hetkisiä tien auraus kustannuksia. Keskustellaan, tulisiko aurausmäärää vähentää ja päätetään, kuka toimii jatkossa yhteyshenkilönä auraajaan. Aurauskulujen säästämiseksi ehdotettu, että tie aurataan vain pyydettäessä ja tarvittaessa. Jatkossa sukeltajat ilmoittavat sukellus suunnitelmistaan muutama päivä etuajassa, jotta tie
keretään auraamaan.

Ehdotettu, että seuran sivuilla olisi tieto koska tie on viimeksi aurattu, Tero Paso luvannut ottaa tästä, sekä Iso-Melkuttimen sähköpostista vastuun. Seuran sivuille
päivitetään tiedot Iso-Melkutin osioon ja tiedotetaan uudesta käytännöstä seuran sosiaalisissa kanavissa (kuten WhatsApp ryhmissä).

Hallitus hyväksyy ehdotuksen.

 

7. Riihimäen uimahallin varaston tyhjennys

Varasto tyhjennettävä tammikuun loppuun mennessä ennen Riihimäen uimahallin remontin alkua. Emmi Salento luvannut selvittää saisiko Tervakosken uimahallilta tavaroiden varastointia varten tilaa, jonka jälkeen sovitaan ajankohta tavaroiden siirrolle.

 

8. Seuran vapaaehtoisten matkakorvaukset 2023

Tällä hetkellä voimassa hinnasto, jonka mukaan oman auton käytöstä voi hakea seuralta korvausta 35 senttiä/km ja autosta+peräkärrystä 42 senttiä/km. Verohallinnon enimmäiskorvausmäärä vuodelle 2023 on autosta 53 senttiä ja autosta+peräkärrystä 62 senttiä per kilometri.

Päätetään, että seuran hinnasto vuodelle 2023 on oman auton käytöstä 45 senttiä/km ja autosta+peräkärrystä 52 senttiä/km.

 

9. Montolan tapahtumamaksujen hyvitys seuratapahtumien järjestäjälle

Montolan kaivoksen sukellustapahtumien järjestäjänä RiUSukin puolesta toimii tällä hetkellä Teemu Virtanen, koska RiUSuk ei ole Montolan kaivoksen isäntäseura, tulee myös tapahtumanjärjestäjän maksaa vierastapahtumamaksu Montolan Kaivossukeltajat ry:lle. Viime vuonna Teemu järjesti RiUSukin lukuun yhteensä 51 tapahtumaa ja maksoi tapahtumamaksut itse. Teemu esittää, että seura voisi jatkossa hyvittää ao. tapahtumamaksun hänelle niissä tapahtumissa, missä vähintään 4 osallistujaa on RiUSukin jäseniä (maksimiosallistujamäärä on 7 sukeltajaa per tapahtuma). Osallistujat voidaan todentaa jälkikäteen Montolan portaalista ja seuran jäsenrekisteristä.

Teemu Virtanen poistunut siksi aikaa, kun muu hallitus on päättänyt kohdan yhdeksän asioista.

Päätetään, että korvataan RiUSukin tapahtuman järjestäjälle vierastapahtumamaksun niissä tapahtumissa, joissa vähintään neljä osallistujaa on RiUSukin jäseniä.

Jenna Ranki ehdottanut, että korvataan Teemu Virtaselle vuoden 2022 vierastapahtumamaksut. Teemu toimittaa tiedot niistä tapahtumista, joissa enemmistö on ollut RiUSukin jäseniä ennen maksua.

Hallitus äänestänyt ja hyväksynyt ehdotukset.

 

10. Jäsenasiat

Liittyneet: 1

Eronneet: 5

Jäseniä yhteensä: 230

 

9. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita.

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous: Jenna Ranki tekee Doodle kyselyn, jonka perusteella päätetään seuraava kokouksen ajankohta.
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Jonna Sorsa (laatii esityslistan).

 

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:47.

Hallituksen kokous 1-2023
Siirry sivun alkuun