Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 2-2022

Hallituksen kokouksen 2/2022 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 8.2.2022 klo 18:00
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Vili Mononen, Oskari Vahala, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Joonas Klemola, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Tuomo Palevaara (paikalla 18:20 eteenpäin), sekä Jenna Ranki (tähtiseurayhdyshenkilö)
Poissa: –

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo. 18:02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan
hyväksyminen

Paikalla olivat kaikki hallituksen jäsenet, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kokouksen sihteerinä toimi Jonna.

3. Iso-Melkuttimen sukelluspaikan kunnostus

Seura on hakenut 19.1. liiton hankeavustusta hankkeelle Iso- Melkuttimen sukelluspaikan portaiden ja sukellusvarusteiden pukeutumistasanteen kunnostus- ja muutostöille. Liiton osuus hankkeeseen on 500€, sekä seuran osuus 500€. Tuen hakemisesta sovittu seuran hallituksen WhatsApp ryhmässä, ja hakemuksen on hoitanut Teemu Virtanen.

Akuuttina toimenpiteenä on purkaa rannassa olevat vaarallisesti painuneet veteenmenoportaat ja rakentaa veden alle perustus, jonka päälle uusien portaiden alaosa asennetaan. Uusiin portaisiin tehdään kaiteet molemmille puolille, sekä askelmat muotoillaan turvallisemmiksi talvella sukeltamiseen. Rannasta ylös varuste tasanteelle johtaviin portaisiin tehdään tukemis- ja korjaustöitä, sillä portaat ovat yhdentoista vuoden aikana painuneet.

Talvella sukeltamista varten rakennettu lämpöeristetty avannon kansi kunnostetaan asentamalla siihen uudet eristeet ja uusi pohjalevy, joka estää eristemateriaalin joutumisen luontoon.

Varuste tasanteelle rakennetaan komero, jossa on tilaa mm. jääsukellus varusteille ja tasanteen puhdistus työvälineille.

Kaikki korjaus- ja muutostyöt tehdään niin, että ne istuvat Melkuttimen maisemaan. Työ tehdään kevään ja alkukesän 2022 aikana.

4. Tähtiseura- auditoinnin huomiot

Edellisen auditoinnin huomioiden tarkastelu. Tähtiseuran logo puuttuu Riihimäen Urheilusukeltajien Facebook sivuilta, ja näkyvyys seuran kotisivuilla on puutteellinen.
Auditoinnissa korjattavaksi kohteiksi on listattu seuraavia;
– seuran vastuuhenkilöiden toimenkuvat esille kotisivuille
– seuraavaan auditointiin mennessä seuralla tulee olla toimintakäsikirja !!
– vuosikellon puuttuminen !!
– talousohjesääntö puuttuu !!
– laitesukeltajan kehittymispolun ja nousujohteisen kausisuunnitelman aukikirjoitus
– ravinto-opin tarjoaminen myös aikuisille
– antidopingtyö aikuisten parissa
– muidenkin ohjaajien kuin sukellus kouluttajien huomiointi (mm. uppopallo valmentajien koulutus)
– koulutus- ja vuokralaitteiden huolto-ohjelmat
– olosuhteet- osion huolellinen aukikirjoittaminen

*!! = tärkeimmät kohteet, näihin paneuduttava välittömästi.

Sovittu, että Teemu Virtanen hoitaa kotisivuille/Facebook- sivulle tähtiseuran logon paremmin näkyviin. Jenna Ranki luo seuran Driven puolelle muokattavan tiedoston toimintakäsikirjan pohjaksi. Kalustovastaava Joonas Klemola aloittaa koulutus- ja vuokralaitteiden huolto-ohjelman suunnittelun.

Jenna Ranki tekee erillisen WhatsApp ryhmän, jossa sovitaan halukkaiden kanssa eri vastuu alueista, joita lähdetään työstämään uutta toimintakäsikirjaa varten. Auditoinnin asioista järjestetään oma kokous torstaina 10.2. klo 18:00 Teamsin kautta.

5. Uimahallivuorot

5.2.2021 seuran uimahallivuorot saatu jälleen kokonaisuudessaan käyttöön. Pohdittu lauantai aamun Riihimäen vuoron lyhennystä tunnilla, sillä kyseisellä vuorolla ei ole suurta kysyntää. Selvitetään, onko tiedossa enemmän osallistuja kyseiselle vuorolle ennen lopullista päätöstä.
Edellisessä kokouksessa pohdittu vaihtoehtoja halli vuoroihin ja varaston hankintaan tulevan Riihimäen uimahallin remontin ajaksi. Emmi Salento ottanut yhteyttä Hyvinkään ja Rajamäen uimahalleihin, mutta kummastakaan ei ole tullut vastausta. Hyvinkään uimahallin hinnaston mukaan vuorot olisi varattava maaliskuun loppuun mennessä. Tervakoskelle vuorojen haku ei ole vielä auennut. Mietitään, kuinka paljon rahaa voidaan käyttää halli vuoroihin Riihimäen uimalan remontin aikana, sillä vuorojen määrää on harkittava myös vuokrahintojen mukaan, jotta pysytään budjetissa.

Tervakosken uimahallille on laadittava turvallisuusasiakirja laitesukellus kokeiluja varten, Tuomo Palevaara luvannut huolehtia tämän laatimisesta.

6. Jäsenasiat

Ei uusia jäseniä.
Eronneet jäsenet : 1
Jäsenmäärä: 225

Jäsenmaksuja ja täyttöpaikan käyttömaksuja on edelleen maksamatta. Teemu Virtanen laittaa ohjeistuksen seuran jäsenille, kuinka liiton sivujen kautta pääsee maksamaan jäsen- ja täyttöpaikan käyttömaksun.

Sovittu, että liitetään ensimmäisen vuoden täyttöpaikka maksu peruskurssin hintaan. Aikaisemmin täyttöpaikka on ollut uusille jäsenille ensimmäisen vuoden maksuton, mutta ensimmäisen vuoden jälkeen useille jäsenille on unohdettu lähettää jatkossa lasku täyttöpaikan käytön maksua varten.

7. Muut asiat

19.1. hallituksen jäsenille on jaettu työ versiot vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja tase-erittelystä tarkistettavaksi. 28.1. hallituksen jäsenet ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet vuoden 2021 tilinpäätöksen.

Toiminnantarkastaja on huomauttanut, että Fennoa- taloushallinnon järjestelmässä vuoden 2021 maalis-joulukuun laskut on hyväksynyt vain Teemu Virtanen, eli Vili Monosen hyväksyntä puuttuu. Aiemmin on päätetty, että laskut/tositteet hyväksyy aina kaksi henkilöä. Sovittu, että vastaisuudessa Teemu hyväksyy juoksevat menot, ja Vilin hyväksyntä tarvitaan vain poikkeaviin laskuihin. Teemu laittaa kommentteihin huomioinnin tästä maksujen yhteydessä kirjanpitoa varten.

Pohdittu pidetäänkö varusteiden huolto ilta joku arki-ilta keväämmällä, jos korona tilanne mahdollistaa kokoontumiset. Tästä mahdollisesti vastuussa kalustovastaava Joonas Klemola.

Ehdotuksia palkittavista tänä vuonna. Tänä vuonna palkitaan vuoden sukeltaja, -uppopalloilija, -norppa ja -seuratoimija, palkinnoiksi hankitaan 50€ lahjakortteja, kaksi kappaletta Scubamafian lahjakortteja (vuoden sukeltaja ja -seuratoimija), sekä kaksi kappaletta Sukeltajan kaupan lahjakortteja (vuoden uppopalloilija ja -norppa). Teemu Virtanen luvannut laatia seuran kotisivuille täytettäväksi lomakkeen äänestystä varten, ja jakaa linkin seuran sosiaalisissa medioissa ja WhatsApp ryhmissä. Hallitus päättää myöhemmin voittajat ehdotusten perusteella.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous 7.3. klo 18:00 (Skype)
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Oskari Vahala (laatii esityslistan).

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Vili Mononen päätti kokouksen klo. 19:56.

Hallituksen kokous 2-2022
Siirry sivun alkuun