Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 3-2022

Hallituksen kokouksen 3/2022 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 7.3.2022 klo 18:00
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Vili Mononen, Oskari Vahala, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Joonas Klemola, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Tuomo Palevaara sekä Jenna Ranki (tähtiseurayhdyshenkilö)
Poissa: –

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 18:03, mutta oli vielä töissä, joten kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Virtanen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Edellisten kokousten digitaalinen allekirjoitus

Kokousten 1 ja 2 pöytäkirjat vielä allekirjoittamatta. Todettu, että em. pöytäkirjoissa ei ole muutostarpeita.

4. Koulutus

Tuomo esitti sähköpostitse 17.2. seuran jäsentä CMAS M2 crossover -kurssille. Hänellä on voimassa seuraavat luokitukset:
CMAS – P1.P2.P3. Rescue ja Nitrox
SDI – Rescue. Divemaster. Open Water Scuba Diver Instructor. Dry Suit Diving Instructor. Ice Diving Instructor. Underwater Navigaation Diving Instructor. Deep Diving Instructor. Advanced Buoyancy Instructor. Night-Limited Visibility Diving Instructor. Equipment specialist Instructor.
TDI – Nitrox Instructor. Cavern Diver. Mine Diver Level 1. Full cave Diver. TDI Helitrox Diver . Advanced Nitrox Diver.
Voimassa oleva Dan professional vakuutus ja EA kurssit DAN BLSD, O2 ja adv O2.
Päätettiin sähköpostissa 17.2. hyväksyä Tuomon ehdotus ja järjestää kyseiselle jäsenelle M2 crossover -kurssi. Tuomo toimii vastuukouluttajana.

Peruskurssin aloitusinfo Hyrialla 8.3. ja sinne tulossa 9 oppilasta.

Teemu V. toimi jääsukelluskurssin vastuukouluttajana, jonka avovesiosuus pidettiin sunnuntaina 6.3. Kurssilla oli neljä oppilasta ja kurssin toisena kouluttajana toimi Joonas Ylivaara.
Lähikouluttajasta M1-kouluttajaksi crossover aloitettiin helmikuun alkupuolella ja puuttuvat suoritteet voidaan tehdä peruskurssin yhteydessä. Tähän voidaan ottaa mukaan myös Teemu Torkkeli.

5. Tähtiseura- auditointi

Työnjako toimintakäsikirjan rakentamiseen (DL 10.4.):
Jenna – yleistä, seuran strategia ja säännöt
Teemu – seuran talous
Vili – organisaatio ja tehtävät (tähän pohjana vastuuhenkilöiden toimenkuvat)
Seuraoganisaation toiminta – Oskari/Emmi/Ylivaara
Urheilutoiminta/valmennuksen linjaus – Jonna/Tuomo
Turvallisuus – Klemola/Tuomo
Vuosikello – Oskari

Seuran koulutus- ja vuokralaitteiden huolto-ohjelma on työn alla. Tämän tekemisessä voi pyytää neuvoa esim. Teemulta tai Oskarilta.

Jenna sopinut liiton sparrauksen torstaille 10.3. kello 18 Teamsissa ja Rajamäellä WM:n toimistolla (Patruunantie 21, Nurmijärvi). Paikalle tulevat ovat Rajamäellä alaovella 17:45. Todettiin, että seuran käytännön mukaisesti lähiosallistujille maksetaan kohtuulliset matkakustannukset matkalaskua vastaan.

6. Uimahallivuorot

Tervakosken uimahallille on laadittava turvallisuusasiakirja laitesukellus kokeiluja varten, Tuomo Palevaara luvannut huolehtia tämän laatimisesta.
Emmi on yrittänyt tavoitella Hyvinkään hallin esimiestä ja jättänyt hänelle soittopyynnön. Rajamäeltä ei ole vielä saatu kiinni näistä vastaavaa henkilöä.
Tuomon tietojen mukaan Tervakosken kanssa nykyinen vuoro käy, mutta toiveena olisi vielä vuoron aikaistaminen.
Riihimäen hallivuorot ovat olleet nyt vajaalla käytöllä. Pohdittiin, olisiko aiheellista vähentää ratojen määrää. Uimahallin näkemys on, että sopiva määrä uimareita olisi 7 henkilöä per rata. Päätettiin, että Riihimäen uimahallin vuoroista vähennetään varattuja ratoja (Tuomo hoitaa ja käy läpi vuorojen käyttöasteen).

7. Jäsenasiat

Uusia: –

Eronneita: 1

Jäseniä yhteensä 223

Tällä hetkellä vielä noin 25 maksamatonta jäsenmaksua.

8. Muut asiat

 • Riihimäen kaupungin toiminta-avustusten haku
  – Yleisavustus ja suojeluskunnan lahjoitusrahaston avustus (Teemu ja Tuomo)
 • Kevätkokouksen ajankohta ja kokousdokumenttien valmistelu
  – Maanantai 25.4. kello 19:00 hybridikokous/Urheilutalolla (Jenna miettii hybridikokouksen käytännön asioita)
  – Päätettiin hankkia seuralle konferenssikaiutin (Jenna)
  – Alustavasti sovittu kokousalustaksi Skype
  – Ilmoittautuminen etukäteen vaikka Google Forms
  – Vili hoitaa kokouspaikan varauksen
  – Teemu laittaa kokouksen seuran kalenteriin
  – Oskari lähettää kutsun jäsenistölle sähköpostitse
  – Esityslistaan lisäys “Vuoden parhaat”
 • Pöytäkirjatiivistelmien julkaisu seuran nettisivuilla
  – Jatketaan tätä toimintatapaa. Teemu näyttää Jonnalle, miten dokumentteja voidaan lisätä seuran nettisivuille.
 • Seuran edustaja Sukeltajaliiton kevätkokoukseen Tampereella 3.4.
  – Tuomo vielä epävarma omasta aikataulustaan
  – Valtuutetaan Jenna edustamaan seuraa kokouksessa (Teemu)
 • Tuomo on laatinut/päivittänyt turvallisuusasiakirjoja ja näitä pitäisi käydä vielä läpi
  – Sovittu, että laitetaan koko nippu hallitukselle silmäiltäväksi

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous maanantai 4.4. kello 18 Skypessä.
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Tuomo (laatii esityslistan). Sihteeriltä saa pyytämällä linkin Skype-kokoukseen.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Teemu Virtanen päätti kokouksen klo. 19:49

Hallituksen kokous 3-2022
Siirry sivun alkuun