Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 4-2022

Hallituksen kokouksen 4/2022 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 4.4.2022 klo 18:00
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Vili Mononen, Oskari Vahala, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Joonas Klemola ja Jenna Ranki (tähtiseurayhdyshenkilö)
Poissa: Tuomo Palevaara

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 18:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan
hyväksyminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Hallivuorot

Riihimäen uimahallin remontin alku on siirretty alkamaan tammikuussa 2023. Tuomo Palevaara hakenut hallivastaavan kanssa vuoroja Riihimäelle syksylle 2022. Samalla selvitetty onko Tervakoskelle mahdollista saada vuodelle 2023 lauantai hallivuorot. Tällä kertaa haettu vuoroa 18:00-21:00, eli pidennettäisiin vuoroa yhdellä tunnilla.

Hyvinkään uimahallilta on 31.3. haettu vakiovuoroja koko vuodelle 2023. 12.1-21.12 ajalle haettu vuorot, 1.6-16.8. ei käyttöä vuoroille, tämä ilmoitettu hakiessa.

Rajamäen Uimahalli ei varsinaisesti vuokraa hallia, mutta voivat harkita joitakin vuoroja. (Uppopalloilijat leireilleet hallissa 3.4.2022, joten ovat ennenkin vuokranneet).
– hyppyallas, hinta keskusteltavissa
– lähetetään minimi raakaversio vuoden 2023 allasvuoro tarpeesta s-postilla
– toiveena monitoimiallas ja/tai lastenallas lauantaisin 8-10
– altaat käytössä pääosin silloin kun uimala avoinna asiakkaille / henkilökunta/siivoustiimi paikalla, eli näiden ulkopuolelta hallivuoroja ei saada.

Odotetaan ensin vastaus Hyvinkäältä ennen kuin aletaan hakemaan vuoroja Rajamäeltä. On sovittu hallituksen kanssa, että hallivuoroihin ei käytetä enempää rahaa kuin aikaisemmin Riihimäki/Tervakoski vuokriin. Harkitaan joidenkin vuorojen perumista jos käyttäjiä altaille ei ole tarpeeksi. Todettiin, että jos seuran hallivuorolle perjantai illalle ei jatkossa ole kysyntää, vuoro perutaan hallituksen päätöksellä.

Tervakosken uimahallilta on tullut viestiä liittyen lauantai vuoroon. Tervakosken lauantain vuorolle saa mennä aikaisintaan 18:45. Poikkeuksena sovittu, että P1- kurssin aikana kouluttajat ja oppilaat saavat käyttää hallin tiloja aikaisemmin. Introja tai muita tilanteita varten sovittava erikseen jos hallille on päästävä aikaisemmin.

4. Kevätkokousasiat

Viime vuoden toimintakertomus on laadittu Google Docsissa ja käsitelty hallituksen WhatsApp-ryhmässä. 27.3. Teemu on lähettänyt toimintakertomuksen toiminnantarkastajille. Tilinpäätös on allekirjoitettu tammi-helmikuun vaihteessa.

Kevätkokous pidetään maanantaina 25.4. kello 18 Riihimäen Reserviläisten kerhotilassa (Teemu hoitaa avaimen). Alustava kutsu (ilman esityslistaa) on julkaistu seuran kanavissa. Virallinen tapahtuma seuran sivuille ja kutsut seuran jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta!

Käsitellään ja päätetään seuran viime vuoden parhaat jäsenäänestyksen perusteella. Valinnat julkistetaan kevätkokouksessa.
Valitut palkittavat eriteltynä erillisessä liitteessä. Vuoden sukeltaja ja -seuratoimija saavat Scubamafian 50€ lahjakortit, norppa ja uppopalloilija Sukeltajankauppa.fi 50€ lahjakortit. Sovittu, että norppia palkitaan tänä vuonna kaksi ja molemmat saavat 50€ lahjakortin.

5. Tähtiseura- auditointi

Toimintakäsikirja
– viimeiset kohteet valmiiksi mahdollisimman pian (DL 7.4. palaveria varten!).
– Talousohjesääntö pidetään omana dokumenttinaan, hyväksytetään kevätkokouksessa 25.4., auditointia varten vain hallituksen hyväksymä työversio.

Laatutekijät
– torstaina 7.4. klo 17:30 palaveri auditointia varten, käydään siellä yhdessä läpi loput laatutekijät osiot

Auditointi käytännön asiat
– 12-17 auditointi 10.4. Reserviläisten kerhotilassa
– Emmi tuo mukanaan seuran tuotteita esiteltäviksi ja myytäviksi
– Teemu hoitaa avaimen
– Vili hoitaa tarjoilut
– mainostetaan vielä seuran WhatsApp ryhmissä, sekä Facebook ja Instagram sivuilla.

6. Jäsenasiat

Uusia: 11

Eronneita: 1

Jäseniä yhteensä: 233

7. Muut asiat

  • Varuste.net on ilmoittanut, että he osallistuvat myös Iso-Melkuttimen tasanteen ja rappujen korjaukseen lahjoituksella.
  • Hallitus sopinut, että Jonnalle annetaan oikeudet seuran Facebook ja kotisivujen päivittämiseen. Jatkossa Jonna laittaa hallituksen kokousten pöytäkirjojen tiivistelmät seuran sivuille. Annetaan oikeudet myös tähtiseurayhdyshenkilö Jennalle.
  • Lakeuden Sukeltajat ry kerää rahoitusta Kaatialan kaivoksen sukellusfasiliteettien kunnostukseen ja parannukseen. Hallitus päätti WhatsAppissa 27.3., että seura osallistuu hankkeeseen, koska seuramme jäsenistö sukeltaa säännöllisesti Kaatialassa ja seura on tukenut vastaavia hankkeita myös Montolan kaivoksella. Tukisumma on maksettu LakSun tilille.
  • Tuomo ja Teemu ovat laatineet ja jättäneet 1.4. avustushakemukset Riihimäen kaupungille. Liikunnan yleisavustusta on viime vuoden tapaan haettu.. Suojeluskunnan lahjoitusrahaston kohdeavustusta on haettu veneen hapenantolaitteen hankintaan. Hakemuksiin pitää 6.5. mennessä liittää viime vuoden toiminnantarkastuskertomus ja toimintakertomus. Teemu hoitaa liitteet kevätkokouksen jälkeen.
  • Venepaikka saatu tulevalle kesälle Suomenojalle Espooseen, paikka haettu seuralle. Vili hoitanut paikan hakemisen.
  • Sovittu, että Emmi Salento pitää itsellään postilaatikon toisen avaimen.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous : maanantai 2.5., Skypessä.
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Tuomo (laatii esityslistan). Sihteeriltä saa pyytämällä linkin Skype-kokoukseen.

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19:35

Hallituksen kokous 4-2022
Siirry sivun alkuun