Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 7-2021

Tiivistelmä seuran hallituksen kokouksen 7-2021 pöytäkirjasta

Kokousaika: 7.10.2021 klo 18.00
Kokouspaikka: Etäkokouksena Skypen välityksellä
Paikalla: Vili Mononen (pj.), Emmi Salento (seuran siht.), Tuomo Palevaara (kohdan 9 loppuun), Oskari Vahala (varapj) ja Teemu Virtanen (kokouksen sihteeri).
Poissa: Kristian Nurmi.

1. Kokouksen avaus

Vili avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, esityslistan ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Paikalla olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki hallituksen jäsenet, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Kokouksen sihteerinä toimi Teemu.
Todettiin, että kahden edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjoja ei ole vielä allekirjoitettu. Kokouksen sihteerit (Oskari ja Emmi) toimittavat pöytäkirjat pdf-muodossa Teemulle, joka laittaa ne allekirjoitettaviksi Adobe Sign -palvelun kautta.

3. Tähtiseura-auditoinnin aikataulu

Nykyinen lasten ja nuorten Tähtiseura-auditointi on voimassa 3.5.2024 ja aikuisten 11.3.2022 saakka.
Nuorisovastaava Tuomon mukaan nuorten ja aikuisten Tähtiseura-auditoinnit siirretään pidettäviksi kevätkaudella. Siirtoon on saatu lupa Sukeltajaliitosta. Tämän siirron myötä nuorten ja aikuisten auditoinnit siirtyvät samaan rytmiin.
Tuomo voi toimia auditointien vastuuhenkilönä ja kysyy myös Tuula Honkalaa mukaan auditointeja valmistelemaan. Myös Vili voi olla mukana, mikäli toimii seuran pj:nä ensi kaudella.
Ns. seurasparrauskuviota tiedustellaan Liitosta ja Olympiakomiteasta. Selvitetään myös, kuinka edellisen auditoinnin aineisto on käytettävissä uuden auditoinnin pohjana.

4. Sukeltajaliitto järjestää nuorten sukellusleirin kesällä 2022

Päätettiin, että seura osallistuu leirin järjestämiseen. Leirin vastuutoimijat ovat Tero Lehtonen (Hämeenlinnan Urheilusukeltajat ry) ja Tuomo Palevaara (Riihimäen Urheilusukeltajat ry). Mukaan on jo ilmoittautunut muutama vapaaehtoinen molemmista seuroista. Leiri on tarkoitus pitää telttamajoituksella Kelventeellä (Päijänne). Varavaihtoehtona on Iso-Melkutin. Leirillä on mahdollisuus sekä snorkkeli- että laitesukellukseen. Ikäraja leirille tulee olemaan 10 tai 12 vuotta,
joten leirillä tarvitaan paljon vapaaehtoisia. Leirin alustava ajankohta on viikko juhannuksen jälkeen.

5. Koulutusasiat

Koulutusvastaava Teemu esitteli 4.10. pidetyn kouluttajapalaverin muistion. Introja pidetään lokakuun aikana ainakin 2. Keväälle pyritään saamaan normaali laitesukelluksen peruskurssi.
Päätettiin, että seura maksaa Tuomolle ja Jouni Tuomolalle DAN-ensiapukouluttajapätevyyden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.
Tuomo selvittää, voidaanko DAN-ensiapukortteja myöntää seuran ja Liiton ulkopuolisille henkilöille (esimerkiksi norppajäsenten vanhemmat). Todettiin, että seuran säännöt eivät estä pienimuotoista koulutustoimintaa myös seuran ulkopuolisille, jos kyseessä ovat ensiaputaitojen kaltaiset kansalaistaidot.
Päätettiin, että kouluttajien motivoimiseksi takaisin seuratoimintaan pidetään kouluttajien saunailta loppusyksyn aikana. Koulutusvastaava Teemu hoitaa tarvittavat järjestelyt.

6. Jäsenasiat

Uusia jäseniä on 3 henkilöä.
Jäsensihteeriltä ei saatu ajoissa listaa seurasta eronneista/erotetuista, joten ne käsitellään seuraavassa kokouksessa.
Seurassa on tällä hetkellä 242 jäsentä.

Vilin ja Tuomon mukaan Liitossa vireillä jäsenmaksu-uudistus. Liiton syyskokoukselle esitetään, että elokuun alusta kesken vuoden liittyneet uudet jäsenet saavat loppuvuoden Liiton jäsenmaksuosuuden puoleen hintaan. Keskusteltiin, tulisiko myös seuran tarjota uusille jäsenilleen vastaava etu loppuvuodeksi. Todettiin, että joustavampaa on kuitenkin tarjota loppuvuonna liittyneille esimerkiksi seuran lahjakortti, koska päätöksen voi tapauskohtaisesti tehdä seuran hallitus.

7. Hallivuorot ja Riihimäen uimahallin remontti

Riihimäen uimahalli menee toukokuussa 2022 remonttiin ja on suljettuna vuoden 2023 loppuun saakka. Kaupunki on suunnitellut, että maauimalan kautta venytetään hieman nykyistä pidemmäksi, mutta Riihimäen halli ei ole käytettävissä syyskaudella 2022 eikä kevät- ja syyskausilla 2023.
Tervakosken uimahallista on nykyisellään varattu lauantaisin vuoro klo 19–21.
Todettiin, että pyritään keskittämään seuran toiminnot yhteen halliin (vaihtoehtoina ovat Tervakoski, Rajamäki tai Hyvinkää). Myös varastotilaa up- ja hallivarusteille pitää etsiä. Todettiin, että seuran talous ei mahdollista uimahallikustannusten lisääntymistä nykyisestä.
Todettiin, että vuoden 2022 hallitus ottaa asian työn alle heti ensi vuoden alussa.

8. Syyskokous

Vili ja Teemu ryhtyvät työstämään esitystä vuoden 2022 budjetiksi. Emmi laittaa Google Docsiin esille rungon vuoden 2022 toimintasuunnitelmaesitykseksi, jota jokainen asianosainen täydentää. Teemu selvittää kirjanpitäjä Suvi Pynnösen kanssa, tulisiko tilikarttaa yksinkertaistaa nykyisestä.
Syyskokous pidetään maanantaina 8.11.2021 klo 18. Teemu kysyy, onko uimahallin tilaussauna käytettävissä kokoustilaksi. Päätettiin, että kokous pidetään ainoastaan lähikokouksena, mikäli ajankohtainen koronatilanne sen sallii.

9. Muut asiat

  • Vili selvittää, saadaanko seuralle järjestettyä pikkujouluja parin vuoden tauon jälkeen.
  • Päätetty hallituksen WhatsApissa 6.10., että Tuomo edustaa seuraa Liiton syyskokouksessa 16.10. Vili ja Teemu ovat allekirjoittaneet valtakirjan, joka on toimitettu Liittoon.
  • Päätetty hallituksen WhatsApissa 1.10., että seuran aktiiviset P3-sukeltajat saavat edelleen hätäensiapu (BLS)- ja happiensiavun perustason (O2) kurssit seuran laskuun. Sama koskee aktiivisia kouluttajia ja ohjaajia.
  • Päätetty hallituksen WhatApissa 30.9., että seoskaasujen myyntihintoja nostetaan 3,5% 30.9. alkaen. Perusteena Woikosken kaasuhintojen korotus 3,5 prosentilla. Vanhaan hintaan tehdyt seoskaasutäytöt laskutettu lokakuun alussa.
  • Päätetty hallituksen WhatsApissa 15.9., että veneeseen hankitaan käytetty tutka apulaitteineen. Teemu on hoitanut hankinnan, tutkan hinnaksi rahtikuluineen muodostui 750 €.
  • Vili kertoi terveisiä Liiton puheenjohtajaillasta 6.10. Useilla seuroilla on pitkäksi venyneen koronatilanteen takia ongelmia mm. kouluttajien aktivoimisessa. Jatkossa Liitto pitää puheenjohtajailtoja vähintään vuosittain, mahdollisesti useamminkin.
  • Emmi on laatinut pohjan, johon kirjataan tehtävät hankinnat ja niiden kohdistuminen (esim. seuralle myönnettyihin avustuksiin).

Tuomo poistui kokouksesta tämän asiakohdan päätteeksi.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään torstaina 3.11. klo 18.00 Willimielen toimistolla (Patruunantie 21, Rajamäki). Kokouksen sihteerinä toimii Oskari, joka laatii esityslistan ja pöytäkirjan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Hallituksen kokous 7-2021
Siirry sivun alkuun