Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Kevätkokouksen 2022 pöytäkirja

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Maanantai 25.4.2022 klo 18:00-20:00
Paikka: Riihimäen Reserviläisten kerhotila, Lopentie 3-7, Riihimäki

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen kello 18:00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin Vili Mononen kokouksen puheenjohtajaksi ja Jonna Sorsa kokouksen sihteeriksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sakke Pihlaja ja Emmi Salento.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin. Kokouskutsu on julkaistu seuran verkkosivuilla 10.4., sekä 11.4. Riihimäen uimahallin ilmoitustaululla, täyttöaseman ilmoitustaululla, sekä seuran Facebook- sivuilla.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Kokouksen äänivaltaisten jäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä oli 13 äänivaltaista seuran jäsentä.

Lähikokouksessa oli läsnä 6 osallistujaa ja etänä 7 osallistujaa.

6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely sekä esitellään
toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin hallituksen laatima ehdotus vuoden 2021 toimintakertomukseksi. Todettiin, että korona tilanteesta huolimatta jäsenmäärä on pysynyt hyvänä, vuoden 2021 lopussa jäseniä oli noin 240. Rahastonhoitajana toimi Teemu Virtanen ja hän on osaltaan hoitanut laskutusta ja pieniä rahastonhoitajan töitä, mutta seuran talouden hoidosta on vastannut Riihilaskenta Oy. Tämä todettu toimivaksi ratkaisuksi, sillä
rahastonhoitajan tehtäviin ei ole seuran sisältä löytynyt halukkaita henkilöitä työn vaativuuden vuoksi.

Tuomo Palevaara huomautti, että nuoriso puolella on havaittavissa ohjaaja pulaa, etenkin aikuisten ohjaajien osalta. Nuorisotoiminnan puolella on tapahtunut jokseenkin jäsen katoa vallitsevan korona tilanteen vuoksi, tähän on suurimmalta osalta vaikuttanut uimahallien sulut, jonka johdosta harjoituksia ei ole voitu pitää.

Seuran venettä on paranneltu ja korjattu paljon ennen edellistä kautta, ja muutokset on todettu erittäin toimiviksi, ja esimerkiksi uusista tikkaista on saatu paljon kiitosta.

Hyväksyttiin esitys toimintakertomukseksi ilman muutoksia.

Käsiteltiin valmistunut tilinpäätös, vuosi 2021 oli taloudellisesti hyvä, sillä tuotot ovat lisääntyneet koronasta huolimatta. Teemu Virtanen on yrittänyt pienentää täyttöaseman avainten pantti kassaa perimällä avaimia takaisin henkilöiltä, jotka eivät ole enää seuran jäseniä tai eivät käytä täyttöasemaa.

Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto, joka puoltaa vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Tilintarkastajat eivät ole havainneet virheitä tai rikkeitä joihin tulisi puuttua.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja hyväksyminen. Päätetään edellisen tilikauden
mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä päätetään
tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2021 hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja päätettiin, että sen osoittama ylijäämä käytetään seuran sääntöjen mukaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely

– toimintakäsikirjan ja talousohjesäännön hyväksyminen
(https://www.riusuk.fi/seuran-toimintakasikirja/ ,
https://www.riusuk.fi/talousohjesaanto/ )
– toimintakäsikirja tehty tähtiseura auditointia varten, sillä tämän puuttumisesta on tullut huomautusta edellisessä auditoinnissa. Toimintakäsikirja ja talousohjesääntö löytyvät seuran kotisivuilta. Hyväksytään molemmat sellaisenaan.

– Julkistettiin seuran vuoden 2021 parhaat;

Vuoden Uppopalloilija: Eeli Kilpinen

Vuoden Sukeltaja: Kari Viita

Vuoden Norpat: Elias Louekari ja Aapo Palojärvi

Vuoden Seuratoimija: Tuomo Palevaara

9. Jäsenten esityslistalle esittämien muiden asioiden käsittely

Ei muita esitettyjä kohteita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Vili Mononen päätti kokouksen kello 18.55.

Kevätkokouksen 2022 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun