Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Kevätkokouksen 2024 pöytäkirja

Aika:   Torstai 20.4.2023 klo. 18:00-20:00
Paikka:   Riihimäen reserviläisten kerhotila, Riihimäki

 

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen kello 18:02.

 

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jenna Ranki ja sihteeriksi Jonna Sorsa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Karlstedt ja Anniina Lyijynen.

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että edellytykset täyttyvät. Kokouksen alkaessa paikalla on kuusitoista seuran jäsentä. Kokouskutsu lähetetty sähköpostitse, ja julkaistu seuran
ilmoitustaululla kaksi viikkoa ennen kokousta. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista julkaistu kokouskutsun yhteydessä ja seuran ilmoitustaululla. Jäsenet eivät ole ilmoittaneet muita kohteita esityslistalle.
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

 

5. Kokouksen äänivaltaisten jäsenten toteaminen

Kokouksessa on paikalla kuusitoista äänivaltaista jäsentä.

 

6. Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely sekä esitellään toiminnantarkastajien lausunto

Esiteltiin hallituksen laatima ehdotus vuoden 2022 toimintakertomukseksi. Koska kokoustilassa ei ollut mahdollisuutta näyttää toimintakertomusta ja tilinpäätöstä paikalla olijoille, käytiin nämä läpi suullisesti.

Puheenjohtaja Jenna Ranki luki toimintakertomuksen ääneen. Teemu Virtanen kävi läpi tilinpäätöksen. Jenna Ranki ilmoitti, etteivät toiminnantarkastajat löytäneet puutteita tai vikoja tilinpäätöksestä.

 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja hyväksyminen. Päätetään edellisen tilikauden mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Puheenjohtaja Jenna Ranki esitti, että tilinpäätös hyväksytään sellaisenaan.
Tilinpäätös hyväksytty. Ylijäämän käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisen hyväksymistä ehdotettiin sellaisenaan.
Kannatettu, ja hyväksytty.

 

8. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely

Hallitus esitti neljä valittua vuoden parhaiksi. Hallitus valitsi vuoden parhaat seuran jäsenten joukosta jäsenkyselyn kautta ehdotetut huomioiden.

Vuoden norppana palkittiin Silmu Toropainen.
Vuoden sukeltajana palkittiin Vili Mononen.
Vuoden seuratoimijana palkittiin Pertti Grönfors.
Vuoden uppopalloilijana palkittiin Ville Tarkiainen.

Vuoden parhaat palkittiin lahjakorteilla Scubamafialle ja Sukeltajankaupalle.
Lahjakortit olivat arvoltaan 50€ kappale.

Käsitellään jäsenkyselyn vastauksia. Vuoden 2023 kyselyyn on tullut vastauksia niukasti, joten vastausaikaa on jatkettu kahdella viikolla. Tästä johtuen käsitellään vuoden 2022 jäsenkyselyn vastauksia.

Hallivuorojen käyttö jakauma oli melko tasainen. Hallivuoroja hyödynnettiin pääasiassa uinti, snorklaus ja laitesukellustoimintaan. Avovesisukellustoimitaan osallistuttiin pääasiassa laitesukellus toiminnassa, pieni osa toimi pääasiallisesti pintahenkilönä. Viikkosukelluksille toivotuimpia kohteita oli Iso-Melkutin ja merikohteen seuran veneellä. Viikkosukelluksille mieluisimmat päivät oli tiistai, keskiviikko ja perjantai. Kotimaan retkikohteiksi suosituimmiksi valikoitui Kaatiala, Valkiajärvi, Saimaa ja Suomenlahti. Ulkomaan retkikohteista valikoitui Saarenmaa, Tallinnanlahti ja Pohjois-Norja. Koulutustarvekysely jakautui lähes puoliksi, kurssitarvetta koki 55% ja jäseniä jotka eivät tarvitse koulutusta oli 45% vastaajista. Vapaaehtoistyöhön osallistuvia halukkaita kyselystä oli 72%, tällä hetkellä ei halukkaita 28%.

 

9. Jäsenten esityslistalle esittämien muiden asioiden käsittely

Jäsenet eivät olleet esittäneet muita asioita käsiteltäviksi kokoukseen.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jenna Ranki päätti kokouksen kello 18:52.

Kevätkokouksen 2024 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun