Kuivapukukurssi

Seura järjestää kuivapukukurssin heinä-elokuussa 2019. Teoriat pidetään Hyrian Sakonkadun toimipisteessä Riihimäellä tiistaina 30.7.2019 kello 17.30 alkaen.

Teoriaosuuden jälkeen kurssissa on tauko, jonka aikana oppilaat ehtivät hankkia oman kuivapuvun. Kurssi on erityisen suositeltava niille, jotka osallistuvat laitesukelluksen jatkokurssille (CMAS P2) syksyllä 2019.

Kurssin avovesiharjoituspäivä pidetään Lopen Iso-Melkuttimella lauantaina 24.8.2019 kello 10 alkaen. 

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse kurssin vastuukouluttaja Teemu Virtaselle (Sukeltajaliiton hyväksymä CMAS M2 -laitesukelluskouluttaja) viimeistään perjantaina 19.7. Lisätietoja kurssista voi kysyä myös puhelimitse vastuukouluttajalta.

Kurssin sisältö

Kuivapukukurssi antaa sukeltajalle opastusta oman puvun hankkimista varten ja perehdyttää hänet kuivapuvulla sukeltamisen yleisperiaatteisiin. Kurssi antaa myös perusvalmiudet kuivapuvulla sukeltamisen riskien välttämiseen.

Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen kuivapukukurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Drysuit Diver -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssilla tutustutaan erilaisiin kuiva- ja aluspukuihin sekä pukujen ominaisuuksiin ja opitaan puvun valitsemiseen ja huoltoon liittyviä asioita.

Kurssiin kuuluu vähintään 2 avovesisukellusta, joilla opetellaan kuivapukusukeltamisen erityispiirteitä sekä opetellaan toimimaan kuivapuvun kanssa mahdollisesti syntyvissä ongelmatilanteissa.

Kurssin pääsyvaatimukset

Kurssin pääsyvaatimukset ovat:

 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys.

 • 14 vuoden ikä ennen kurssin avovesiharjoitusten alkua.

 • Kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukeltajakortti.

 • Alle 18-vuotiaalta kurssilaiselta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus sukelluskoulutukseen osallistumisesta.

 • Normaali terveys:

  • Sukelluskelpoisuus on todistettava joko Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella tai voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla.

  • Alaikäisen kurssilaisen terveysselvityslomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus. Huoltajan allekirjoittama terveysselvitys toimii samalla huoltajan lupana kurssille osallistumiseen.

Kurssin kortitusvaatimukset                       

Kurssin suorittaneelle oppilaalle voidaan hakea kansainvälinen CMAS Dry Suit Diver -sukeltajakortti. Kortitus on vapaaehtoinen, eli kortin haluava oppilas maksaa kortitusmaksun erikseen.

Sukeltajakortin saamiseksi seuraavat edellytykset on täytyttävä:

 • hyväksytysti läpäisty allasosuus (kesän kurssilla myös allasosuus tehdään matalassa avovedessä avovesipäivän yhteydessä, tämän vuoksi myös kurssin hinta on tavallista alhaisempi

 • hyväksytysti läpäisty avovesiosuus

 • kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Mikäli kaikkia yllä mainittuja kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:llä oikeus periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (15 euroa / lisäharjoituskerta). Mikäli oppilas on estynyt sovituille avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan kurssilaisen kanssa, peritään kurssilaiselta aiheutuneista kuluista 50 euroa / avovesipäivä.

Kurssin hinta

Kuivapukukurssi ilman kortitusta maksaa 55 €. Jos oppilas haluaa kurssista CMAS Dry Suit Diver -kortin, on kurssin hinta 93 €.

Hinta ei sisällä oppilaiden matkakuluja suorituspaikoille.

Kurssin maksuehdot

Kurssimaksu laskutetaan sähköisesti lähetettävällä laskulla ennen kurssin alkua.

Peruutusehdot

Peruutukset on aina ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostiviesti riittää). Ilman peruutusta poisjääneille ei palauteta jo maksettua kurssimaksua. Jos oppilas keskeyttää kurssin seurasta riippumattomista syistä, ei siihen mennessä maksettuja kurssimaksuja palauteta, pois lukien lääkärintodistuksella vahvistettu sairaus tai vamma.