Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Riihimäen Urheilusukeltajat ry järjestää syksyllä 2020 nitroksisukeltamisen peruskurssin (CMAS Nitrox Diver) P2-kurssin yhteydessä. Nitroksisukeltamisessa sukelluskaasuna käytetään tavallisen paineilman sijasta enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Siksi nitroksi mahdollistaa sukellusaikojen turvallisen pidentämisen kurssilla opetettavien rajojen ja menettelytapojen mukaisesti.

Nitroksisukeltamisen peruskurssilla opiskellaan happipitoisuudeltaan 22–40 -prosenttisen nitroksiseosten käyttöä virkistyssukeltamisessa. Kurssin jälkeen oppilas saa oikeuden käyttää sukeltaessa happirikastettua kaasuseosta. Suoritettuaan kurssin hyväksytysti oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS Nitrox Diver -sukeltajakortti.

Kurssi ei anna valmiuksia nitroksikaasuseosten omatoimiseen valmistamiseen, vaan sitä varten on suoritettava erillinen Gas Blender -kurssi.


Kurssi järjestetään, mikäli sille osallistuu vähintään 2 oppilasta.

 

 

 

 

Kurssin aikataulu
Kurssin teoriaopetus on jaettu e-oppimisympäristössä suoritettavaan itsenäiseen opiskeluun ja oppitunteihin, joissa syvennetään teoreettista osaamista ja tehdään nitrox-kaasujen analysointiin ja pullojen merkitsemiseen liittyviä käytännön harjoituksia.

Tarkempi aikataulu sovitaan jos kurssi toteutuu.

Pääsy- ja kortitusvaatimukset

Kurssin pääsyvaatimuksena on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys, 14 vuoden ikä ja vähintään laitesukelluksen perustason sukeltajakortti (CMAS P1, PADI OWD tai vastaava). 

Sukelluskelpoisuus on osoitettava Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella. Alaikäisen oppilaan huoltajan allekirjoittama terveysselvitys toimii myös huoltajan suostumuksena kurssille osallistumisesta.

Sukeltajakortin saamiseksi seuraavat edellytykset on täytyttävä:

• hyväksytysti läpäisty teoriaosuus ja -koe

• hyväksytysti läpäisty avovesiosuus

• järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Kurssin hinta

Nitroksikurssin hinta on 145 €. Hinta sisältää noin 10 tuntia (2 iltaa) teoriaopetusta sekä 1 avovesipäivän (2 sukellusta), kurssilla tarvittavat nitroksikaasutäytöt sekä Sukeltajaliiton kortitusmaksun. 

Jos kaikkia yllä mainittuja kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:llä oikeus periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (12 € / lisäharjoituskerta).

Jos oppilas on estynyt sovituille avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan kurssilaisen kanssa, peritään kurssilaiselta aiheutuneista kuluista 40 € / avovesikerta.

Kurssilla tarvittavat varusteet

Kurssin avovesivarusteiksi riittää Sukeltajaliiton turvaohjeiden mukainen laitesukellusvarustus. Tarvittaessa sukellusvarusteita on mahdollisuus vuokrata seuralta kurssin ajaksi seuran hinnaston mukaista korvausta vastaan.

Kurssin vastuu- ja yhteyshenkilöt

Kurssin vastuukouluttajana toimii Oskari Vahala (CMAS M1-laitesukellus- ja CMAS Nitrox Instructor -kouluttaja). Ilmoittautumiset sähköpostitse vastuukouluttajalle viimeistään 5.8.2020.