Laitesukelluksen jatkokurssi

 

Kurssille ilmoittautuminen on alkanut. Laitesukelluksen jatkokurssi pidetään 5.8. – 8.9.2019. Lisätietoa antaa seuran koulutusvastaava.

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa suoranoususukelluksia 15–30 metrin syvyydessä. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS ** (P2) -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssin sisältö

Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Kurssilla tutustutaan myös kahdennetulla sukelluslaitteistolla (ns. tuplapulloilla) sukeltamisen periaatteisiin.

Koulutus koostuu teoriaopetuksesta, teoriakokeesta, käytännön harjoitteista allasolosuhteissa ja viidestä avovesiharjoitteesta ja -sukelluksesta. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä ja tunnukset e-oppimisympäristöön. Sukellukset suunnitellaan etukäteen ja sukellukset toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Veden alla tarvittavia taitoja harjoitellaan altaassa ja avovedessä. Kurssille ilmoittautuneille lähetetään kurssimateriaali, jossa kerrotaan kurssin läpäisyn edellyttämästä osaamisesta ja taidoista sekä pinnalla että pinnan alla. 

Kurssiin on suositeltavaa liittää myös nitroksisukeltamisen peruskurssi ja/tai kuivapukukurssi. Kuivapukukurssin järjestää Teemu Virtanen. Nitroksikurssi järjestetään tarvittaessa erillisenä kurssina rinnakkain jatkokurssin kanssa elo-syyskuussa 2019. Kuivapukukurssista kiinnostuneet voivat ilmoittaa asiasta jatkokurssille ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kurssin kouluttajat

Vastuukouluttajana toimii Tuomo Palevaara, Sukeltajaliiton hyväksymä CMAS M2 -laitesukelluskouluttaja). Muina kouluttajina toimivat seuran sukelluskouluttajat ja P3 sukeltajat.

Kurssin pääsyvaatimukset

·       Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys

·       CMAS P1 tai vastaava jonkin muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukeltajakortti

·       15 vuoden ikä, (alaikäisen kurssilaisen terveystietolomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus, jolloin lomake toimii myös huoltajan lupana sukelluskoulutukseen osallistumiselle) 

o   normaali terveys (sukelluskelpoisuus on todistettava joko Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella tai tarvittaessa voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla)

Kurssin kortitusvaatimukset

Sukeltajakortin saamiseksi seuraavat edellytykset on täytyttävä:

·       hyväksytysti läpäistyt teoria-, allas- ja avovesiosuudet

·       kurssimaksu maksettuna laskussa olevaan eräpäivään mennessä

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Jos kaikkia kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:llä oikeus periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (15 € / lisäharjoituskerta).

Jos oppilas on estynyt tulemasta kurssiohjelman mukaisille avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan kurssilaisen kanssa, on seuralla oikeus periä kuluista 50 € / avovesipäivä.

Kurssiohjelma

Läsnäolo kaikilla kurssiin kuuluvilla oppitunneilla, allas- ja avovesiharjoituksilla on välttämätöntä. Allas- ja teoria-aikataulut käydään läpi kurssilaisten kanssa ensimmäisellä teorialuennolla. Aikatauluihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia niistä kurssilaisten kanssa yhteisesti sopimalla.

Mitä

Missä

Milloin

Aloitusinfo + teoriakerrat 1–2

Lopentie 57 as. 3

ma 5.8. klo 17

Teoriakerrat 3–4

Lopentie 57 as. 3

ti 13.8. klo 18

Teoriakerrat 5–6, teoriakoe

Lopentie 57 as. 3

ti 20.8. klo 18

Allasharjoitus 1

Tervakosken uimahalli, Tervajoentie 4, Janakkala

la 17.8. klo 18

Allasharjoitus 2 - 

Tarvittaessa Tervakoski/Riihimäki

sovitaan erikseen

Avovesiharjoitukset 1 

Avovesiharjoitukset 2

Iso-Melkutin, Loppi

Iso-Melkutin, Loppi

ti 27.8. klo 18

ti 3.9. klo 18

Avovesileiri

Kaatialan louhos, Kuortane

pe 6.8. – su 8.9.

 

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta on 265 €. Mikäli oppilas suorittaa samalla nitroksisukeltamisen peruskurssin, maksavat jatkokurssi ja nitroksikurssi yhdessä 400 €.

Kurssin hinta sisältää Sukeltajaliiton oppilaspaketin, teoriaopetuksen, teoriakokeen, allas- ja avovesiharjoitteet sekä CMAS ** -sukeltajakortin. Kurssin hintaan kuuluu myös Kaatialan avovesileirin majoitus. Avovesileiri pidetään seuran leirin yhteydessä.

Hinta ei sisällä oppilaiden matkakuluja suorituspaikoille, mahdollisia seuralta kurssin ajaksi vuokrattavia sukellusvarusteita eikä avovesiharjoitusten ja -leirin ruokailukuluja.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta vasta viimeistään kurssin eräpäivään mennessä maksettu lasku vahvistaa osallistujapaikan varauksen.

Kurssille otetaan enintään 8 oppilasta. Kurssi pidetään, jos sille ilmoittautuu vähintään 3 oppilasta.

Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse vastuukouluttajalle 26.7.2019 mennessä (ilmoita myös, haluatko osallistua kuivapukukurssille). Mahdollisen nitroksikurssin ilmoittautumiset erikseen ao. kurssin kurssi-ilmoituksessa mainitulle vastuukouluttajalle. 

Kurssin maksuehdot

Kurssimaksu laskutetaan osallistujilta sähköisellä laskulla ennen kurssin alkua. Maksuehdoista (esim. maksun jakaminen useampaan erään) voi tarvittaessa sopia vastuukouluttajan kanssa kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Peruutusehdot

Peruutukset on aina ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostiviesti riittää). Ilman peruutusta poisjääneille ei jo maksettua kurssimaksua palauteta. Jos oppilas keskeyttää kurssin seurasta riippumattomista syistä, ei siihen mennessä maksettuja kurssimaksuja palauteta, pois lukien lääkärintodistuksella vahvistettu sairaus tai vamma.

Kurssille tarvittavat varusteet

Oppilaalla on oltava Sukeltajaliiton turvaohjeen mukaiset omat (tai vuokratut) sukellusvarusteet. Sukellusvarusteiden vuokraus seuralta ei kuulu kurssihintaan.

Pakolliset varusteet:

·       Perusvälineet

·       Sukelluspuku

o   Suositeltava puku on kuivapuku. Kuivapuvun käyttäminen avovesisuorituksissa edellyttää, että oppilaalla on riittävä kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta tai kuivapukukurssin sisällyttämistä jatkokurssiin.

o   Märkäpuvulla sukellettaessa on huomioitava syksyn viilenevät kelit, sekä syvemmät sukellukset viileässä vedessä.

·       Laitepaketti

o   Jatkokurssille suositellaan kahdennettua sukelluslaitteistoa. 

o   Regulaattorin on sovelluttava jäätävissä olosuhteissa sukeltamiseen.

o   Syväsukellukselle paineilmasäiliön ilmamäärän tulee olla minimissään 3000 litraa.

·       Kello ja sukellustietokone

·       Kompassi, puukko, painot

·       Valaisimet

o   Kurssin yösukelluksella on jokaisella sukeltajalla oltava päävalaisimen lisäksi myös varavalaisin.

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämien kurssien ja laitesukelluskokeilun maksuvälineenä käy myös Smartum, Edenredi, Epassi ja EazyBreak  -liikuntasetelit. Jos haluat maksaa kurssin tai osan siitä, mainitse asiasta kurssille ilmoittautuessasi.