Laitesukelluksen peruskurssi

Seuraava laitesukelluksen peruskurssi alkaa kevättalvella 2020. Tarkemmat tiedot julkaistaan syksyn 2019 aikana. Lisätietoa kurssista saa myös seuran koulutusvastaavalta. Ohessa vuoden 2019 kurssi-ilmoitus, vuoden 2020 kurssin aikataulut ja hinnat julkaistaan syksyn 2019 aikana.

Riihimäen Urheilusukeltajat ry järjestää laitesukelluksen peruskurssin ja valinnaisen kuivapukukurssin keväällä 2019. Peruskurssille ilmoittautuminen päättyy 1.3. ja kurssi alkaa 5.3.2019. 

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämä laitesukelluksen peruskurssi on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen.

Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännön perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa.

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 10 teoriaopetusosiota, teoriakokeesta, 10 allasharjoitusopetusosiosta sekä 5 avovesisukelluksesta.

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen Suomen olosuhteissa enintään 10–20 metrin syvyysalueelle.

Laitesukelluksen peruskurssiin on mahdollista ja suositeltavaa liittää myös kuivapukukurssi, mikäli oppilas haluaa hankkia oman kuivapuvun ja suorittaa avovesiharjoitukset kuivapuvulla. Kuivapukukurssin teoriaosuuksiin osallistuminen on ehdottoman suositeltavaa myös niille kurssilaisille, jotka eivät suorita kuivapukukurssia (ei lisämaksua).

Kurssin pääsyvaatimukset

• Uimataito (vähintään 200 metriä).

• Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitto ry:n jäsenyys.

• Vähintään 12 vuoden ikä ennen kurssin alkua. Alle 18-vuotiaasta oppilaasta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus sukelluskoulutukseen osallistumisesta.

• Normaali terveys (sukelluskelpoisuus on todistettava joko Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella tai voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla, alaikäisen kurssilaisen terveysselvityslomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus). Alle 14-vuotiailta vaaditaan lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta.

 

Kurssin kouluttajat

Kurssin vastuukouluttajana toimii Marko Karlstedt (Sukeltajaliiton hyväksymä CMAS M1 -laitesukelluskouluttaja) marko.karlstedt@riusuk.net.

Muut kouluttajat Tuomo Palevaara, JP Räisänen, Jouni Okkonen ja Teemu Virtanen.

Kurssiohjelma ja aikataulu

Aihe

Paikka

Ajankohdat

Kurssin aloitusinfo ja teorialuento

Hyria

 

ti 5.3 klo 17:30

Teorialuennot

Hyria

ti 12.3 klo 17:30

ti 19.3 klo 17:30 (kuivapukukurssi)

to 21.3 klo 17:30 (kuivapukukurssi)

ti 26.3 klo 17:30

ti 2.4 klo 17:30

ti 9.4. klo 17:30

Teoriakoe

Hyria

verkossa e-oppimisympäristössä

Allasharjoitus (AH 1)

Riihimäen uimahalli

pe 22.3. klo 19:00

Allasharjoitukset
(AH 2-10)

Riihimäen uimahalli

 

la 23.3. klo 16:00

la 6.4. klo 16:00

la 13.4. klo 16:00

la 4.5. klo 16:00

la 18.5. klo 16:00

Avovesiharjoitus 1

Iso-Melkutin (Loppi)

ma 20.5. 16:00

ti 21.5. klo 16:00 (varapäivä)

Avovesileiri (*),
kurssi päättyy

Kaatialan louhos
(Kuortane)

pe 24. - su 26.5.

Kuivapukukurssin allasharjoitus 1

Ilmoitetaan myöhemmin

pe 12.4. klo 19:00
Kuivapukukurssin allasharjoitus 2Ilmoitetaan myöhemminla 27.4. klo 16:00
   


* Avovesileiri järjestetään vain, jos kurssille osallistuu vähintään 8 oppilasta. Muussa tapauksessa kurssin avovesisukellukset järjestetään erikseen sovittavan aikataulun mukaan Riihimäen lähikohteilla.


Läsnäolo kurssin aloitusinfossa, kaikilla oppitunneilla sekä allas- ja avovesiharjoituksilla on välttämätöntä.

Jos osallistuja on alaikäinen, pitää kurssin 5.3. pidettävässä aloitusinfossa olla läsnä myös hänen huoltajansa.

Kurssin kortitusvaatimukset             

Suoritettuaan kurssin hyväksyttävästi, oppilaalle haetaan kansainvälinen CMAS* -sukeltajakortti.

Sukeltajakortin saamiseksi seuraavat edellytykset on täytyttävä:

 • hyväksytysti läpäisty teoriaosuus
 • hyväksytysti läpäisty teoriakoe
 • hyväksytysti läpäisty allasosuus
 • hyväksytysti läpäisty avovesiosuus
 • sekä järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen.

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden sisällä sen aloittamisesta.

Jos kaikkia yllä mainittuja kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:llä oikeus periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (12 euroa / lisäharjoituskerta).

Mikäli oppilas on estynyt sovituille avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan kurssilaisen kanssa, peritään kurssilaiselta aiheutuneista kuluista 40 euroa / avovesipäivä.

CMAS Children Diving Gold  

Alle 14-vuotiaille kurssin hyväksytysti suorittaneille haetaan kansainvälinen CMAS Children Diving Gold -sukeltajakortti. Ennen allasharjoituksia on vastuukouluttajalle esitettävä lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta. Kortituksen rajoitukset:
 

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta on uusittava joka vuosi. 
 • Sukelluksen on tapahduttava kolmikossa, jossa kolmikon kahden muun jäsenen on molempien  oltava täysi‐ikäisiä ja kykeneviä auttamaan toinen toisiaan hätätilanteessa. 
 • Suurin sukellussyvyys on 10 metriä. 
 • Suurin sukellusaika on 25 minuuttia. 
 • Mikäli veden pintalämpötila on alle 12o C, sukeltaminen ei ole sallittua lapsille.
 • Laitesukelluksia avovedessä saa tehdä enintään yhden/vuorokausi. 

 

Kurssin hinta

Laitesukelluksen peruskurssin hinta on 395 euroa.

Kuivapukukurssin hinta on 85 euroa. Mikäli kurssilainen haluaa CMAS Dry Suit Diver -kortin, veloitetaan siitä lisäksi 40 euroa.

Kurssin hinta sisältää:

 • Sukeltajaliiton oppilaspaketin.
 • CMAS*/CMAS Children Diving Gold -sukeltajakortin.
 • Sukelluslaitepaketin, painot ja painovyön kurssin harjoitusten ajaksi.
 • Kuortaneella pidettävän avovesileirin majoituksen ja ruokailut.
 • Seuran paineilmatäyttöoikeuden vuodelle 2019 kurssin jälkeen.

Oppilaalla on mahdollisuus vuokrata edullisesti seuralta märkäpuku tai kuivapuku kurssin allas- ja avovesiharjoitteita varten. Seuran märkäpuvun vuokraus kurssisukelluksia varten maksaa 30 euroa. Kuivapuvun vuokra kurssisukelluksille hinnaston mukaan.

Henkilöt, jotka eivät ole kurssin alkaessa Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n jäseniä, maksavat lisäksi alla listassa mainitut vuosijäsenmaksut.

 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n vuoden 2019 jäsenmaksun (51,50€).
 • Sukeltajaliiton vuoden 2019 jäsenmaksun (aikuisilta 27,00 euroa).

Kurssin hinnasta vähennetään 50 euroa, mikäli kurssilainen on osallistunut Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämälle laitesukelluskokeilulle enintään 2 vuotta ennen kurssin alkamista ja maksanut laitesukelluskokeilusta maksun.

Muut kustannukset

Kurssimaksun lisäksi on varauduttava seuraaviin lisäkuluihin:

 • Maskin, snorkkelin ja räpylöiden hankinta (noin 100–150 euroa).
 • Märkä- tai kuivapuvun hankinta, mikäli sopivaa märkäpukua ei ole seuralta vuokrattavana, hankintahinta on 50–200 euroa. Kuivapuvun hinta n. 300–1 500 euroa.
 • Neopreeni- tai kuivahansikkaat ja -kengät (noin 60–100 euroa).
 • Puukko (noin 20–80 euroa).
 • Sukelluskello tai sukellustietokone (noin 100–250 euroa).
 • Mahdollinen lääkärintodistus (noin 40–70 euroa).
 • Polttoainekulut avovesiharjoituspaikalle ja avovesileirille.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta vasta viimeistään kurssin eräpäivään mennessä maksettu lasku vahvistaa osallistujapaikan varauksen. Laitesukelluksen peruskurssille ja kuivapukukurssille ilmoittaudutaan erikseen.

Kurssille otetaan enintään 16 oppilasta. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu vastuukouluttaja Marko Karlstedtille sähköpostitse marko.karlstedt@riusuk.net . Mainitse ilmoittautuessasi täydelliset yhteystietosi sekä syntymäaikasi. Alaikäisen kurssille ilmoittaa oppilaan huoltaja.

Laitesukelluksen peruskurssin ilmoittautuminen tapahtuu 1.3.2019 mennessä.

Kurssin maksuehdot

Kurssimaksut ja vuoden 2019 jäsenmaksut laskutetaan osallistujilta sähköisesti lähetettävillä laskuilla.

 • 1. erä = 195 euroa, eräpäivä (kysy vastuukouluttajalta)
 • 2. erä = 200 euroa, eräpäivä (kysy vastuukouluttajalta)
 • Kuivapukukurssin maksu 85/125 euroa,
  eräpäivä (kysy vastuukouluttajalta)

Peruutusehdot

Peruutukset on aina ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostiviesti riittää). Ilman peruutusta poisjääneille ei palauteta jo maksettua kurssimaksua. Mikäli oppilas keskeyttää kurssin seurasta riippumattomista syistä, ei siihen mennessä maksettuja kurssimaksuja palauteta, pois lukien lääkärintodistuksella vahvistettu sairaus tai vamma.

Kurssilla tarvittavat varusteet                                          

Kurssin aloitusinfon yhteydessä 5.3. kartoitetaan kurssilaisten perusvälinetarve (maski, snorkkeli ja räpylät).

Seuran perusvälineitä (snorkkeli, maski ja räpylät)on mahdollista kokeilla ja käyttää kurssin ensimmäisten allasharjoitusten aikana, ennen kuin oppilas hankkii omat perusvälineet. Suositeltavaa on, että kurssilaiset hankkivat omat perusvälineet vasta sen jälkeen, kun ovat pystyneet kokeilemaan eri malleja vähintään kerran allasolosuhteissa.

Avovesivarusteet (avokantaräpylät, hansikkaat ja kengät, puukko ja aikaa mittaava laite) on oltava kurssilaisilla viimeistään toiseksi viimeisellä allasharjoituskerralla. Kurssin kuluessa oppilaat saavat opastusta ja vinkkejä sukellusvarusteiden hankinnasta.

Mahdollinen kuivapukukurssi suoritetaan oppilaan omalla tai vuokratulla kuivapuvulla siten, että myös peruskurssin avovesiharjoituksissa käytetään kuivapukua. Kuivapuku kannattaa hankkia vasta kuivapukukurssin alettua, koska kurssin alussa kerrotaan oleellisia puvun hankinnassa huomioitavia seikkoja.

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämien kurssien ja laitesukelluskokeilun maksuvälineenä käy myös Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteli. Jos haluat maksaa kurssin tai osan siitä Smartumin seteleillä, mainitse asiasta kurssille ilmoittautuessasi.