Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Riihimäen Urheilusukeltajat ry järjestää laitesukelluksen syventävän jatkokurssin (CMAS ***) syksyllä 2018 jatkuen keväälle 2019. Kurssin järjestelyissä noudatetaan uutta järjestämisohjetta.

Kurssin tavoite

Uusimuotoisen laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on

 • valmiudet sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen sukellustapahtumissa
 • valmiudet toimia avustajana sukelluskursseilla
 • valmiudet pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten toteuttamiseen 40 metrin syvyysalueelle saakka
 • perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta
 • erinomainen sukelluksellinen yleissivistys
 • laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista taidoista
 • hyvä pohja kouluttajakoulutukseen pyrkimiseen

Kurssin painopistealueet

 • Sukellusvanhimman toiminta
 • Sukelluskoulutuksen avustajan tehtävät
 • Laitesukelluksen perustaidot *
 • Pari- ja ryhmätyöskentely vedessä
 • Fysiikka
 • Fysiologia
 • Dekompressioteoria

*) Uusimuotoinen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi kouluttaa oppilaat korkeimpaan virkistyssukellusluokitukseen, joten kurssille tulevan oppilaan oletetaan hallitsevan jo valmiiksi sukellustaidot niin sujuvasti, että hän on tämän kurssin ja vaadittavan käytännön harjoittelun jälkeen valmis laitesukelluksen kouluttajakurssille. Kurssilla ei enää opetella sukeltamaan, vaan perustaitoharjoituksissa ainoastaan tarkistetaan oppilaan taitotaso ja erityisesti valmiudet toimia myös erilaisissa poikkeustilanteissa.

Pääsyvaatimukset

Kurssille voidaan hyväksyä oppilaaksi jo 17-vuotias henkilö, jolta edellytetään huoltajan kirjallista lupaa osallistua kurssille. Lupa on esitettävä kurssin alussa kurssin vastuukouluttajalle. 

 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys.
 • Voimassaoleva CMAS**, NAUI Advanced Scuba Diver, PADI AOWD -kortti tai vastaava jonkin muun kansainvälisen sukelluskoulutusjärjestön jatkokoulutustason laitesukeltajakortti sekä kurssin alkaessa osoitettu voimassaolevaa kortitusta vastaava tieto- ja taitotaso.
 • Voimassaoleva Rescue Diver -kortti
 • Voimassaoleva ensiapupätevyys
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, joista 
  • 20 sukellusta 20–30 m syvyysalueella 
  • 3 yösukellusta 
 • Kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus, esim. hylkysukellus, jääsukellus, nitroksisukeltaminen, sukeltaminen virtaavassa vedessä jne.

Kortituksen edellytykset

 • Täyttänyt 18 vuotta ennen kortitusta
 • Hyväksytysti läpäisty teoriaosuus
 • Hyväksytysti läpäisty teoriakoe
 • Hyväksytysti läpäisty avovesiosuus 
 • Hyväksytysti suoritettu sukellusvanhimpana toimimiseen liittyvät harjoitteet. 
 • Kurssin järjestäjää kohtaan olevien taloudellisten velvoitteiden täyttäminen. 

Kurssin hinta ja maksuehdot

Kursin hinta on 189 euroa, joka sisältää opetuksen, kortituksen, avovesileirin majoitus- ja ruokailukulut sekä mahdollisen pienveneen käsittelyosion venekulut. Hinta ei sisällä matkakuluja kurssin suorituspaikoille.

Kurssimaksu laskutetaan seuran rahastonhoitajan lähettämällä sähköisellä laskulla, jonka eräpäivä on ennen kurssin alkua 15.8.2018.

Jos kaikkia yllä mainittuja kurssin läpäisykriteereitä ei ole saavutettu ja oppilas tarvitsee lisäharjoitusta, on Riihimäen Urheilusukeltajat ry:llä oikeus periä ylimääräisistä lisäharjoituksista johtuvat kustannukset oppilaalta (12 euroa/lisäharjoituskerta).

Mikäli oppilas on estynyt sovituille avovesiharjoitteille ja ko. avovesikoulutus joudutaan erikseen sopimaan kurssilaisen kanssa, peritään kurssilaiselta aiheutuneista kuluista 40 euroa/avovesipäivä.

Kurssimaksun tai osan siitä voi maksaa myös Smartumin liikuntasetelillä. Tästä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä.

Kurssin aikataulu

Teorialuennot pidetään Riihimäellä erikseen ilmoitettavassa paikassa. Osallistuminen kaikille teorialuennoille sekä allas- ja avovesiharjoituskerroille on välttämätöntä. Kurssin aikataulu sovitaan kurssitapaamisessa ja siihen voidaan myöhemmin tehdä muutoksia yhdessä sopimalla.

Ma 13.8 Klo 18Kurssitapaaminen (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 Kurssin avaus, teorialuento aiheesta laitesukelluksen perustaidot
 Allastaitorata Tervakosken uimahallissa
 Teorialuennot aiheista sukellusvanhimman toiminta ja avustaminen koulutustilanteessa
 Teorialuennot aiheista pari- ja ryhmätyöskentely vedessä sekä fysiikka
 Teorialuennot aiheista fysiologia ja dekompressioteoria
 Etätehtävien ja teoriakokeen palautus ja läpikäynti, valmistautuminen kurssin avovesiharjoitteisiin ja avovesileiriin
 Sukellusvanhimman ja koulutusavustajan tehtävät (seuran P1-kurssin avovesi, Iso-Melkutin)
 Sukellusvanhimman ja koulutusavustajan tehtävät (seuran P1-kurssin avovesileiri Kaatialassa)
 Kurssin avovesiharjoitteet, Iso-Melkutin

 

Edellä mainittujen päivien lisäksi kurssiin pyritään sisällyttämään pienveneen käsittelyosio, jonka yhteydessä on tarkoitus tehdä kurssiin kuuluva pakollinen syväsukellus 40 metrin syvyysalueelle. Tämän osion tarkempi aikataulu ja ohjelma julkistetaan kurssin aikana.

Kurssin kouluttaja

Kurssin vastuukouluttajana toimii Jouni Okkonen (Sukeltajaliitto ry:n hyväksymä CMAS M2 -laitesukelluskouluttaja).

Kurssille ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Kurssille ilmoittaudutaan sähköpostitse kurssin vastuukouluttajalle ke 8.8.2018 mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen vastuukouluttaja lähettää oppilaalle sähköisen kyselylomakkeen, jolla kartoitetaan osallistumisedellytykset (mm. riittävä sukelluskokemus).

Ilmoittautuminen vahvistetaan, kun vastuukouluttaja on hyväksynyt kyselylomakkeen. Vastuukouluttajalla on oikeus evätä osallistuminen kurssille, jos oppilas ei täytä kurssin pääsyvaatimuksia. Sukelluskokemus on voitava tarvittaessa osoittaa esimerkiksi lokikirjan avulla.

Kurssi on suoritettava loppuun 12 kuukauden kuluessa sen alkamisesta. Kurssimaksu palautetaan vain, jos oppilas joutuu keskeyttämään kurssin terveydellisistä syistä. Tällöin terveydentila on pyydettäessä näytettävä toteen lääkärintodistuksella.