Ilmahuolto

Seuran täyttöasemalla on mahdollista täyttää sekä 200 barin että 300 barin pulloja. Seoskaasutäytöt (nitroksi ja trimix) vain tilauksesta.

Paineilmatäytöt ja maksut

Huolehdi seuraavista asioista ennen ensimmäistä täyttökertaa:

 • olet maksanut paineilmamaksun
 • sinulla on voimassa oleva sukelluskortti
 • olet saanut seuramme kompressorin käyttökoulutuksen

Kompressorin käyttäjät maksavat paineilmamaksun jäsenmaksun yhteydessä. Seuran paineilmakompressorin käyttömaksu on 50 euroa ja perhemaksu on 70 euroa.

 • täyttömäärää ei ole rajattu
 • alle 15 vuotiaat jäsenet eivät saa käyttää seuran kompressoria

Kompressorikoulutus

Kompressorikoulutus on pakollinen kaikille kompressorin käyttäjille. Koulutusta voi tiedustella kompressorivastaavalta tai laitesukellusvastaavalta.

Seoskaasutäytöt

Nitroksitäytöt

 • vain Nitrox -kortitetuille jäsenille
 • täytöt kerran viikossa tilausten perusteella
 • ei vaadi happipuhtaita pulloja
 • saatavilla seokset EAN28, EAN32 ja EAN36
 • Laihemmat seokset ovat mahdollisia erikseen täyttäjän kanssa sopimalla.
 • 300 bar täytöissä maksimi EAN32

Argon- ja trimix-täytöt

 • helium vain trimix -kortitetuille jäsenille
 • täytöt kerran viikossa tilausten perusteella
 • ei vaadi happipuhtaita pulloja
 • trimix-seos sovitaan aina erikseen
 • argon-täytöt vain pukukaasupulloon 

Hinnasto ja laskutus

Happi ja helium laskutetaan todellisen käytetyn kaasumäärän mukaan:

 • happi 0,007 euroa / litra
 • helium 0,0325 euroa / litra
 • argon 0,010 euroa / litra
 • lasku argonin, hapen ja heliumin käytöstä lähetetään käytön mukaan. Lasku lähetetään kun laskutettava summa on vähintään 100 euroa. Minimissään laskutus kerran vuodessa (joulukuussa).
 • Oikeudet hinnantarkistuksiin pidätetään mikäli kaasujen sisään ostohinnat muuttuvat. Mahdollisista hinnankorotuksista tiedotetaan kompressorihuoneen ilmoitustaululla ja seuran verkkosivuilla.

Toimi seuraavasti

 • Jätä pullo(t) kompurahuoneeseen ja ilmoita asiasta laitesukellusvastaavalle tekstiviestillä tai sähköpostilla.  
 • Merkitse teipillä pullon kylkeen haluttu seos ja yhteystietosi. 
 • Täytöt suoritetaan kerran viikossa, yleensä viimeistään perjantaina kello 19.30 mennessä. Sovi täyttäjän kanssa tarkemmin pullon/pullojen luovutuksesta.
 • Tilaaja analysoi kaasun ja merkitsee analysointituloksen ja vastaanottokuittauksen seoskaasutäyttökansioon. Kansio ja analysaattori ovat kompressorihuoneen hyllyssä.

Siisteys kompressorihuoneessa

Kaikkien kompressorihuoneen käyttäjien toivotaan oma-aloitteisesti huolehtivan tilan siisteydestä. Eli roskat viedään roskikseen, tyhjät palautuspullot ja -tölkit viedään pois ja roskis tyhjennetään tarvittaessa. Koska alueella ei ole jätteidenkeräysastiaa, voi roskapussin viedä lähtiessään kodin roskakatoksen sekajäteastiaan. Uusia roskapusseja on kompressorihuoneen hyllyssä.

Vioista ja puutteista ilmoittaminen

Mahdollisista vioista ja puutteista ilmoitetaan kompressorien osalta kompressorivastaavalle ja muiden asioiden osalta laitesukellusvastaavalle. Ei-kiireellisistä puutteista voi kirjata ilmoituksen kompressorihuoneen ilmoitustaululla olevaan puutelistaan.

Varastosäiliöiden vaihdot

Seoskaasutäyttöjä omatoimisesti tekevät Gas Blenderit huolehtivat lähtökohtaisesti itse varastosäiliöiden (happi, helium, argon) vaihdosta hyvissä ajoin. Pulloihin jätetään 2 barin paine, ja ne viedään Riihimäen Teollisuuspalveluun, jossa seuralla on kaasujen osalta Woikosken laskutussopimus. Aukioloajat ja yhteystiedot voit tarkistaa Teollisuuspalvelun kotisivuilta. Vaihtoa varten tarvitaan mukaan Woikosken kaasupoolikortti, joka löytyy seoskaasukansiosta kompressorihuoneen hyllystä.

Jos blenderi huomaa varastosäiliön tyhjentyneen tai olevan tyhjentymässä, eikä itse pysty vaihtoa tekemään, pitää asiasta ilmoittaa välittömästi laitesukellusvastaavalle.