Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Seuran kevätkokouksen pöytäkirja

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Torstai 29.4.2021 klo 18.02–19.07

Paikka: Tehtaankatu 8, Riihimäki sekä etäkokouksena Skypen välityksellä

 1. Kokouksen avaus

  Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen kello 18.02.

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Valittiin Vili Mononen kokouksen puheenjohtajaksi ja Teemu Virtanen kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenna Ranki ja Kristian Nurmi.

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Todettiin. Kokouskutsu on julkaistu seuran verkkosivuilla 14.3. ja seuran täyttöaseman ilmoitustaululla 15.4. Hallituksen tekemän päätöksen nojalla seuran virallinen ilmoitustaulu sijaitsee täyttöasemalla, kunnes uimahallin toiminta palautuu normaaliksi koronavirusrajoitusten hellitettyä.

 4. Esityslistan hyväksyminen

  Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 5. Kokouksen äänivaltaisten jäsenten toteaminen

  Todettiin, että kokouksen alkaessa läsnä oli 17 äänivaltaista seuran jäsentä. Lähikokouksessa läsnä oli 2 osallistujaa ja etäkokouksessa 15 osallistujaa. Kokous järjestettiin valtaosin etänä koronavirustilanteen sekä sen vuoksi voimassa olevan yhdistysten kokousten etäosallistumista koskevan väliaikaisen lain nojalla.

 6. Vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely sekä toiminnantarkastajien lausunto

  Esiteltiin hallituksen laatima ehdotus vuoden 2020 toimintakertomukseksi. Keskusteltiin erityisesti nuorisotoiminnan tilanteesta vaikeana koronavuonna. Nuorisovastaava Tuomo Palevaara totesi, että seuran nuorisotoiminnan palautuminen ennalleen vaatii paljon työtä. Jassu Laivuori kiitti seuran aktiiveja veneen hankinnasta ja sen eteen tehdystä talkootyöstä.Hyväksyttiin esitys toimintakertomukseksi ilman muutoksia.Käsiteltiin valmistunut tilinpäätös ja todettiin, että koronatilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta oli vuosi 2020 taloudellisessa mielessä hyvä, koska esimerkiksi laitesukelluksen peruskurssista saatiin merkittävästi tuloja. Puheenjohtaja Vili Mononen korosti, että tehty venehankinta ei merkittävästi rasita seuran taloutta. Veneen hankinta jaksotetaan taseessa tasapoistoina 20 vuoden ajalle.Käsiteltiin toiminnantarkastajien lausunto, joka puoltaa vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Todettiin, että toiminnantarkastajat kiinnittivät huomiota seuran säännöissä mainittujen määräaikojen noudattamiseen. Puheenjohtaja Vili Mononen ja kokouksen sihteeri Teemu Virtanen selvittivät, että viime vuonna toisen jäsenkokouksen kutsu ja tänä vuonna viime vuotta koskeva toiminnantarkastusaineisto toimitettiin myöhässä.

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen. Päätetään edellisen tilikauden mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

  Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja päätettiin, että sen osoittama ylijäämä käytetään seuran sääntöjen mukaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 8. Hallituksen esittämien muiden asioiden käsittely

  • Esitys seuran sääntöjen muuttamisesta
   Päätettiin tehdä seuran sääntöjen pykälään 9 seuraava lisäys: “Yhdistyksen  varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua sähköisesti tosiaikaisella etäyhteydellä, mikäli hallitus sen katsoo tarpeelliseksi. Ohjeet etäosallistumiseen on tällöin annettava kokouskutsussa. Hallitus päättää tapauskohtaisesti kokouksen etäosallistumisen ja siihen liittyvän etänä tapahtuvan äänestykseen osallistumisen teknisistä järjestelyistä.”Päätettiin Jassu Laivuoren esityksestä, että hallitukselle annetaan valtuudet muokata tarvittaessa sääntömuutoksen tarkkaa sanamuotoa, kunhan sen asiasisältö pysyy edellä kuvatun mukaisena.
 9. Jäsenten esityslistalle esittämien muiden asioiden käsittely

  Ei esitettyjä muita asioita.

 10. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.07.

Kokouksen virallisen osuuden jälkeen julkistettiin seuran vuoden 2020 parhaat. Vuoden Sukeltajaksi valittiin Niina Tahvanainen, Vuoden Uppopalloilijaksi Sauli Rautiainen, Vuoden Norpaksi Martti Koskinen ja Vuoden Norppaohjaajaksi Tomi Pessi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vili Mononen                                               Teemu Virtanen
Kokouksen puheenjohtaja                         Kokouksen sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja
todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua:

Jenna Ranki                                                  Kristian Nurmi

Seuran kevätkokouksen pöytäkirja
Siirry sivun alkuun