Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Suunnitelma koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Riihimäen Urheilusukeltajien hallitus on päättänyt, että seuran allasvuoroilla (ja soveltuvin osin muussa toiminnassa) noudatetaan seuraavia toimia:

Tilojen asiakasmäärän rajoittaminen

 1. Ryhmämme ovat pieniä. Yhdellä ohjaajalla saa olla enintään kuusi ohjattavaa.
 2. Harjoitusvuoroille osallistuvat ryhmät toimivat toisistaan erillisinä ryhminä.
 3. Itsenäiseen harjoitteluun tulevat harjoittelevat erillään muista ryhmistä.

Tilojen asiakaspaikka- tai tilajärjestelyt

 1. Porrastamme ryhmien liikkumiset ja harjoitukset, etteivät eri ryhmät kohtaa puku- ja pesutiloissa tai allasalueella.
 2. Ohjeistamme toimintaan osallistuvia erityiseen huolellisuuteen riittävissä välimatkoissa sekä hygieniassa.
 3. Lapsia saattavat vanhemmat eivät voi jäädä odottamaan uimahallin tiloihin.

Muu toiminnan erityispiirteet huomioon ottava tapa

 1. Uimahallin kloorivesi ei ole koronavirukselle otollinen ympäristö.
 2. Sukellus on laji, jossa jo lähtökohtaisesti toimitaan vain terveinä/oireettomina.
 3. Pidämme harjoituksissa normaalia pidemmät etäisyydet toisiin sukeltajiin.
 4. Käytämme henkilökohtaisia perusvälineitä (maski ja snorkkeli), mikä suojaa suoralta tartunnalta.
 5. Kontaktilajin (uppopallo) harjoituksissa kontaktit tapahtuvat pinnan alla. rajoitamme kontakteja pinnalla.
 6. Allasvuorosta vastuussa oleva henkilö kerää vuorolle osallistuvien tai alaikäisten kohdalla heidän huoltajiensa nimet, jotta voimme tarvittaessa ilmoittaa osallistuneiden mahdollisista altistumisista.
 7. Tiedotamme näistä koronatartuntoja ehkäisevistä toimenpiteistä seuramme tiedotuskanavilla, jotta mahdollisimman moni seuramme jäsenistä tietää niistä.

Lisätietoja antavat seuran hallivastaava Toni Hyvönen ja nuorisovastaava Tuomo Palevaara.

Suunnitelma koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi
Siirry sivun alkuun