Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Syyskokouksen 2021 pöytäkirja

Aika: Maanantai 8.11.2021 klo 18:00 – 20:00
Paikka: Urheilutalon kokoushuone, Pohjolankatu 6, Riihimäki

Hallituksen puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 18.00.

Kokouksen esityslistaan ehdotettu järjestyksen muutosta. Kohta 4 ”Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.” käsitellään kohtana 6, kohta 5 ”Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle” käsitellään kohtana 4 ja kohta 6 ”Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.” käsitellään kohtana 5.

Esityslista hyväksytään näillä muutoksilla kokouksen työjärjestykseksi.

1. Valitaan kokouksen virkailijat

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettu Oskari Vahala (käytettävissä) ja Joonas Ylivaara (ei käytettävissä). Kokouksen puheenjohtajaksi valittu Oskari Vahala.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettu ja valittu Jenna Ranki.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ehdotettu ja valittu Sakari Pihlaja sekä Jouni Tuomola.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Päätetään urheilumuodoista, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan seuraavana vuonna.

Viime vuonna yhdistyksen toimintaan kuuluvat urheilumuodot olivat laitesukellus- ja koulutustoiminta, nuorisotoiminta, uppopallo, räpyläuinti sekä Junior Life Saver – toiminta.

Päätetty, että säilytetään urheilumuodot ennallaan seuraavanakin vuonna.

4. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty viime vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille.

Päätetty, että seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan.

5. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2022.

Talousarvioon lisätty nuorten laitesukellusleirin kustannuksiin 1000,00 €. Koulutusvarustehankintojen kustannuksiin lisätty 500,00 €.

Täydennetty uppopallotoiminnalle tuloja 1500,00 € sekä menoja 1625,00 €.

Keskusteltu venereissujen kiinteästä hinnasta sekä sen vaikutuksesta reissujen suosioon ja kannattavuuteen. Todettiin, että hallituksen esitys kiinteästä reissumaksusta (25 €/hlö/reissu) on toimiva.

Hallituksen esitys talousarviosta hyväksytty edellä mainituin muutoksin.

6. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022.

Toimintasuunnitelmaan lisätty maininta siitä, että kaikki jaokset osallistuvat allasvuokrien maksuun.

Muutettu koulutettavien norppaohjaajien vähimmäismäärää.

Parannettu toimintasuunnitelman kirjoitusasua.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta hyväksytty edellä mainituin muutoksin.

7. Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta.

Vili Mononen ehdotettu ja valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle vuodelle.

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi 4–8 hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettu seuraavia henkilöitä: Oskari Vahala, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Jonna Sorsa, Tuomo Palevaara, Teemu Virtanen ja Joonas Klemola.

Valittu edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavalle vuodelle.

9. Valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan 2 toiminnantarkastajaa ja valitaan heille varahenkilöt.

Toiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Anne Kihlman-Kitinoja sekä Riku Kiviluoto.

Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Daniel Welling sekä Sakari Pihlaja.

10. Valitaan yhdistyksen jaosvastaavat ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Hallitus esittää, että kaikkia vastaavien pestejä ei täytetä, pakollisia vastaavien pestejä lukuun ottamatta, mikäli niihin löydy vapaaehtoisia tekijöitä. Pakollisia jaosvastaavien pestejä seuran toiminnan kannalta ovat nuorisovastaava, turvallisuusvastaava, koulutusvastaava sekä täyttöasemavastaava.

Päätetty hyväksyä hallituksen esitys pestien täytöstä.

Nuorisovastaavana valittu jatkamaan Tuomo Palevaara. Turvallisuusvastaavaksi ehdotettu ja valittu Tuomo Palevaara. Koulutusvastaavaksi ehdotettu ja valittu Teemu Virtanen. Täyttöasemavastaavaksi ehdotettu ja valittu Kristian Nurmi. Hallivastaavana valittu jatkamaan Toni Hyvönen. Seuratuotevastaavana valittu jatkamaan Emmi Salento Jäsensihteerinä valittu jatkamaan Niina Tahvanainen.

Kalustovastaavaksi ehdotettu Joonas Klemola sekä Sakari Pihlaja. Käsiäänestyksen perusteella kalustovastaavaksi valittu Joonas Klemola.

Uppopallovastaavan pesti jäi avoimeksi. Hallitus valitsee vastaavan myöhemmin.

11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

Hallitus esittää seuraavin perusteluin ehdotuksen kutsua Jani Santala seuran kunniajäseneksi:

”Seuran jäsen Jani Santala on pitkän linjan sukeltaja ja laitesukelluskouluttaja, joka on 2010-luvun aikana vaikuttanut Riihimäen Urheilusukeltajissa mm. koulutusvastaavana, laitesukelluskouluttajana ja hallituksen jäsenenä. Jani on aiemmin toiminut aktiivisesti myös Sukeltajaliitossa liittokouluttajana ja hallituksen jäsenenä.
Janin ansioksi voidaan lukea, että RiUSukista on kehittynyt yksi Suomen johtavista tekniikkasukellusseuroista, jonka useat jäsenet harrastavat tänä päivänä mm. luola- ja suljetun kierron laitesukellusta. Seura- ja liittotason kouluttajana Jani on myös kouluttanut RiUSukille kokonaisen sukupolven sukeltajia ja sukelluskouluttajia, joista monet ovat edelleen seuran toiminnassa mukana.
Janilla on myös merkittävä osuus siinä, että Montolan kaivoksesta on rakennettu kaikille avoin maailmanluokan sukelluskohde, jossa myös RiUSukilla on mahdollisuus järjestää säännöllisesti avoimia sukellustapahtumia. Jani on tehnyt työtä myös Ojamon kaivoksen avaamiseksi jälleen kaikkien sukeltajien käyttöön.
Lisäksi on hienoa, että Jani on tehnyt rakkaasta harrastuksestaan ammatin. Nykyään Jani pitää puolisonsa Inan kanssa luolasukelluskeskusta Norjan Plurdalenissa ja kouluttaa edelleen säännöllisesti sukeltajia myös Suomessa ja muualla maailmassa.
Näillä perusteluilla RiUSukin hallitus esittää, että seuran syyskokous kutsuisi Jani Santalan seuran kunniajäseneksi.”

Päätetään hyväksyä hallituksen esitys ja kutsua Jani Santala seuran kunniajäseneksi.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Oskari Vahala
Kokouksen puheenjohtaja

Jenna Ranki
Kokouksen sihteeri

Sakari Pihlaja
Pöytäkirjantarkastaja

Jouni Tuomola
Pöytäkirjantarkastaja

Syyskokouksen 2021 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun