Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Syyskokouksen 2022 pöytäkirja

Aika Lauantai 26.11.2022 klo 12.00 – 14.00
Paikka Urheilutalon kokoushuone, Pohjolankatu 6, Riihimäki

Hallituksen puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 12:01.

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

1. Valitaan kokouksen virkailijat

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettu ja valittu Vili Mononen.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettu ja valittu Jonna Sorsa.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ehdotettu ja valittu Emmi Salento ja Pertti Grönfors.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Päätetään urheilumuodoista, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan seuraavana vuonna.

Viime vuonna yhdistyksen toimintaan kuuluvat urheilumuodot olivat laitesukellus- ja koulutustoiminta, nuorisotoiminta, uppopallo, räpyläuinti sekä Junior Life Saver -toiminta.

Päätetty, että säilytetään ensi vuonna ainoastaan laitesukellus- ja koulutustoiminta, nuorisotoiminta ja uppopallo.

4. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2023.

Ehdotetaan muutosta ensi vuoden hallivuoron osalta. Vuonna 2023 seuralla on käytössä ainoastaan Tervakosken uimalan lauantai illan vuoro, jota pidennetään tunnilla. Uusi allasvuoroaika on Tammikuusta 2023 lähtien 18:00-21:00. Tervakosken allasvuorosta ensimmäinen tunti (18:00-19:00) varataan nuorisotoiminnalle, mutta tarvittaessa myös laitesukellusta varten voi tulla paikalle. Muutetaan ohjeistus seuran sivuille.

Hallitus esittänyt suunnitelman nuorisotoiminnan tukemiseksi. Nuorille jäsenille tarjotaan välineiden vuokraamista ilmaiseksi, joko peruskurssin yhteyteen ja sen jälkeen, tai nuorille jäsenille jotka ovat jo suorittaneet peruskurssin. Tällä pyritään takaamaan nuorisotoiminnan jatkuminen Riihimäen uimahallin remontin ajaksi.

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta hyväksytty edellä mainituin muutoksin.

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty viime vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille.

Päätetään, että vuodelle 2023 lasketaan seuran osuutta aikuisten jäsenmaksusta 6,50€ ja nuorten 3,00€ vuoden 2022 tasosta.

Hyväksytään liittymis- ja jäsenmaksut yllämainituilla muutoksila.

6. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2023.

Esitetään, että venematkan hinta nostetaan vuoden 2022 tasosta (25,00€/ per matka) vuodelle 2023 30,00€, jotta hinta vastaa muiden veneretkien tarjoajien hintoja.

Hallituksen esitys talousarviosta hyväksytty yllämainituin muutoksin.

7. Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta.

Teemu Virtanen esittää seuran tähtiseurayhdyshenkilö Jenna Rankia uudeksi puheenjohtajaksi (käytettävissä).

Jenna Ranki ehdotettu ja valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraavalle vuodelle.

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi 4–8 hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettu seuraavia henkilöitä: Juha Virtanen, Oskari Vahala, Joonas Ylivaara, Emmi Salento, Jonna Sorsa, Jouko Näätänen, Tero Paso ja Teemu Virtanen. Valittu edellä mainitut henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavalle vuodelle.

9. Valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan 2 toiminnantarkastajaa ja valitaan heille varahenkilöt.

Toiminnantarkastajiksi ehdotettu Anne Kihlman-Kitinoja sekä Riku Kiviluoto, mutta he eivät ole käytettävissä.

Uusiksi toiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Harri Laakso ja Lasse Pekkinen.

Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Vili Mononen ja Vesa Reunanen.

10. Valitaan yhdistyksen jaosvastaavat ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Nuorisovastaava : Tuomo Palevaara
Uppopallovastaava : Pertti Grönfors
Turvallisuusvastaava : Juha Virtanen
Koulutusvastaava : Teemu Virtanen
Täyttöasemavastaava : Kristian Nurmi
Laitesukellusvastaavat : Jouko Näätänen ja Tero Paso
Hallivastaava : Toni Hyvönen
Seuratuotevastaava : Emmi Salento
Jäsensihteeri : Niina Tahvanainen
Kalustovastaava : Joonas Klemola

11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

Hallitus toivoo, että jatkossa seuran jäsenet toimivat aktiivisemmin ja ilmoittavat vika tai puute kohteista pikimmiten asianomaiselle toimihenkilölle.

Keskusteltu toimintojen hajauttamisesta asianomaisille henkilöille, kuten jaosvastaaville. Tällä hetkellä useat asiat jäävät muutaman ihmisen hoidettavaksi, koska heihin otetaan aina yhteyttä.

Riihimäen uimahallin varasto siirretään kompurahuoneen varastoihin Tammikuun loppuun mennessä. Tervakoskella ei ole mahdollisuutta säilyttää tavaroita, sillä varastotilaa ei ole vapaana.

Seura muistanut Vili Monosta kolmen puheenjohtajakauden päättymisen vuoksi. Lahja annettu syyskokouksen lopussa.

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 13:59.

Syyskokouksen 2022 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun