Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Seuran sukelluskoulutus

Riihimäen Urheilusukeltajien jäsenilleen järjestämä sukelluskoulutus on Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukaista. Sukeltajaliiton koulutukset ovat omia kansallisia koulutuksia, Suomen olososuhteisiin räätälöityjä kursseja, jotka täyttävät lajin kattojärjestö CMAS:n kansainväliset koulutusstandardit.

Urheiluseurana koulutuksemme päämääränä ovat hyvät sukellustaidot ja turvallisen asenteen omaavat sukeltajat.

Laitesukelluskurssit

Sukeltajaliiton koulutusjärjestelmän perusajatuksena on nousujohtoisuus. Sukelluskouluttajamme ovat Sukeltajaliiton hyväksymiä ja kursseilla noudatetaan Liiton järjestämis- ja turvaohjeita.

Järjestämme myös laitesukelluksen erikoiskursseja kysynnän mukaan.

Laitesukelluskokeilu on mukava tapa saada ensikontakti laitesukellukseen.

Osallistuminen ohjattuun laitesukelluskokeiluun kouluttajan valvonnassa on turvallinen ja miellyttävä tapahtuma. Kokeilemalla pääsee näkemään tuntuuko laji omalta, ja herääkö kiinnostus osallistua laitesukelluksen peruskurssille. Järjestämmme laitesukelluskokeiluja myös ryhmille, esimerkiksi yrityksille tai vaikkapa polttariporukoille.

Laitesukelluskokeilun sisältö

Aikaa laitesukelluskokeiluun on varattava noin 3 tuntia. Laitesukelluskokeiluun sisältyy teorialuento ja noin puolen tunnin mittainen sukelluskokeilu uimahallissa.

Varusteet

Laitesukeltajakouluttaja huolehtii laitesukellusvarusteista. Kokeiluun osallistujan tarvitsee ainoastaan tuoda uimahallille uimapuku, peseytymisvälineet ja pyyhe. Mukaan voi ottaa myös vanhan t-paidan, jotta sukelluslaitteen hihnat eivät hankaa paljasta ihoa.

Kenelle laitesukelluskokeilu on tarkoitettu?

Laitesukelluskokeiluun voivat osallistua kaikki vähintään 14 vuotta täyttäneet lajista kiinnostuneet henkilöt, joilla on normaali terveys. Alaikäisten osallistumiseen täytyy olla huoltajan allekirjoittama suostumus. Jos sairastat epilepsiaa, astmaa, diabetesta tai sydän-, keuhko- tai verisuonitauteja on syytä ennen laitesukelluskokeilua keskustella asiasta hoitavan lääkärin kanssa. Myös aiemmin tehdyt leikkaukset rinnan alueella saattavat olla este sukellukselle.

Hinta

Laitesukelluskokeilun hinta on 50 € / henkilö. Kokeilulle osallistuminen ei edellytä seuran jäsenyyttä.

Mikäli sukelluskokeilun osallistuja ilmoittautuu 2 vuoden kuluessa seuramme järjestämälle laitesukelluksen peruskurssille, vähennetään em. 50 euron laitesukelluskokeilumaksu laitesukelluskurssin osallistumismaksusta.

Huomioitavaa

Laitesukelluskokeilu on elämys, jossa tutustutaan uuteen harrastusmahdollisuuteen. Kokeilu ei anna valmiuksia itsenäiseen laitesukelluksen harrastamiseen, vaan sitä varten on suoritettava laitesukelluksen peruskurssi.

Lähde mukaan laitesukelluskokeilulle!

Laitesukelluskokeilu onnistuu sopimalla ajankohdasta seuramme koulutusvastaavan kanssa, sähköposti . Seura ilmoittaa myös kokeiluista Facebookissa ja kotisivujen tapahtumakalenterissa.

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämä laitesukelluksen peruskurssi on Sukeltajaliitto ry:n koulutusohjelman mukainen. Kurssin pääpaino on sukeltamisen käytännön perustaitojen opettelussa sekä sukellusturvallisuudessa. Kurssin hyväksytysti suorittaneelle myönnetään kansainvälinen CMAS One Star Diver (P1) -sukeltajakortti. Kurssi järjestetään tavallisesti kerran vuodessa maalis-toukokuun aikana.

Kurssin sisältö

Koulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • 5 teoriaopetusosiota
 • teoriakoe
 • 10 allasharjoitusopetusosiota
 • vähintään 4 avovesisukellusta

Laitesukelluksen peruskurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet suoranoususukellusten tekemiseen Suomen olosuhteissa enintään 10–20 metrin syvyysalueelle.

Laitesukelluksen peruskurssiin on mahdollista ja suositeltavaa liittää myös kuivapukukurssi, mikäli oppilas haluaa hankkia oman kuivapuvun ja suorittaa avovesiharjoitukset kuivapuvulla. 

Kurssin pääsyvaatimukset

 • Uimataito (vähintään 200 metriä).
 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliitto ry:n jäsenyys.
 • Vähintään 12 vuoden ikä ennen kurssin alkua. Alle 18-vuotiaasta oppilaasta tarvitaan huoltajan kirjallinen suostumus sukelluskoulutukseen osallistumisesta.
 • Normaali terveys (sukelluskelpoisuus on todistettava joko Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella tai voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla, alaikäisen kurssilaisen terveysselvityslomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus). Alle 14-vuotiailta vaaditaan lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta.

CMAS Children Diving Gold

Alle 14-vuotiaille kurssin hyväksytysti suorittaneille haetaan kansainvälinen CMAS Children Diving Gold -sukeltajakortti. Ennen allasharjoituksia on vastuukouluttajalle esitettävä lääkärintodistus sukelluskelpoisuudesta. 

Kortituksen rajoitukset:

 • Lääkärintodistus laitesukelluskelpoisuudesta on uusittava joka vuosi.
 • Sukelluksen on tapahduttava kolmikossa, jossa kolmikon kahden muun jäsenen on molempien oltava täysi‐ikäisiä ja kykeneviä auttamaan toinen toisiaan hätätilanteessa.
 • Suurin sukellussyvyys 10 metriä
 • Suurin sukellusaika 25 minuuttia

Kurssin hinta

Laitesukelluksen peruskurssin hinta vuonna 2021 on ollut 395 €. Kuivapukukurssin hinta vuonna 2021 on ollut lisäksi 85 €. Mikäli kurssilainen haluaa CMAS Dry Suit Diver -kortin, veloitettiin siitä lisäksi 40 €.

Peruskurssin ja kuivapukukurssin hinta vahvistetaan seuraavan kurssin ohjelmassa, joka julkaistaan seuran tapahtumakalenterissa ja Facebook-sivuilla.

Kysy lisää peruskurssista!

Lisätietoa laitesukelluksen peruskurssista antaa seuran koulutusvastaava, sähköposti .

Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet sukeltaa suoranoususukelluksia 15–30 metrin syvyydessä. Sukeltajaliiton koulutusohjelman mukainen laitesukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisesti CMAS Two Star Diver (P2) -koulutusstandardin vaatimukset.

Kurssin sisältö

Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti.

Koulutus koostuu teoriaopetuksesta, teoriakokeesta, käytännön harjoitteista allasolosuhteissa ja vähintään neljästä avovesiharjoitteesta ja -sukelluksesta. 

Kurssiin on suositeltavaa liittää myös nitroksisukeltamisen peruskurssi. Nitroksikurssi järjestetään tarvittaessa erillisenä kurssina rinnakkain jatkokurssin kanssa.

 

Kurssin pääsyvaatimukset

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys

 • CMAS P1 tai vastaava jonkin muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukeltajakortti
 • 15 vuoden ikä, (alaikäisen kurssilaisen terveystietolomakkeeseen tarvitaan myös huoltajan allekirjoitus, jolloin lomake toimii myös huoltajan lupana sukelluskoulutukseen osallistumiselle)
 • normaali terveys (sukelluskelpoisuus on todistettava joko Sukeltajaliiton terveysselvityslomakkeella tai tarvittaessa voimassaolevan lääkärintodistuksen avulla)

 

Kurssin hinta

Laitesukelluksen jatkokurssin hinta vuonna 2020 oli 265 €. Jatkokurssi ja nitroksikurssi yhdessä maksoivat vuonna 2020 yhteensä 400 €. Hinnat vahvistetaan seuraavan kurssin ohjelmassa, joka julkaistaan seuran tapahtumakalenterissa ja Facebook-sivuilla.

Kysy lisää jatkokurssista!

Lisätietoa laitesukelluksen jatkokurssista antaa seuran koulutusvastaava, sähköposti .

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi on sukellusjohtajakurssi ja ensimmäinen vaihe sukelluskouluttajan koulutuspolulla. Kurssin käyneellä on erinomaiset sukellustaidot, ja erinomaiset tiedolliset valmiudet toimia sukellustapahtumien johtajana ja apukouluttajana Sukeltajaliiton järjestämisohjeen mukaisilla kursseilla. Kurssista myönnetään kansainvälinen CMAS Three Star Diver (P3) -sukeltajakortti.

 

Kurssin tavoite

Laitesukelluksen syventävän jatkokurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on:

 • valmiudet sukellusvanhimman tehtävissä toimimiseen sukellustapahtumissa
 • valmiudet toimia avustajana sukelluskursseilla
 • valmiudet pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten toteuttamiseen 40 metrin syvyysalueelle saakka
 • perusteelliset tiedot sukellukseen liittyvästä teoriasta
 • erinomainen sukelluksellinen yleissivistys
 • laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista taidoista
 • hyvä pohja kouluttajakoulutukseen pyrkimiseen

Uusimuotoinen laitesukelluksen syventävä jatkokurssi kouluttaa oppilaat korkeimpaan virkistyssukellusluokitukseen, joten kurssille tulevan oppilaan oletetaan hallitsevan jo valmiiksi sukellustaidot niin sujuvasti, että hän on tämän kurssin ja vaadittavan käytännön harjoittelun jälkeen valmis laitesukelluksen kouluttajakurssille. Kurssilla ei enää opetella sukeltamaan, vaan perustaitoharjoituksissa ainoastaan tarkistetaan oppilaan taitotaso ja erityisesti valmiudet toimia myös erilaisissa poikkeustilanteissa.

 

Pääsyvaatimukset

 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys.
 • 18 vuoden ikä kurssin päättyessä. Kurssille voidaan hyväksyä oppilaaksi jo 17-vuotias henkilö, jolta edellytetään huoltajan kirjallista lupaa osallistua kurssille. Lupa on esitettävä kurssin alussa kurssin vastuukouluttajalle. 
 • Voimassaoleva CMAS**, NAUI Advanced Scuba Diver, PADI AOWD -kortti tai vastaava jonkin muun kansainvälisen sukelluskoulutusjärjestön jatkokoulutustason laitesukeltajakortti sekä kurssin alkaessa osoitettu voimassaolevaa kortitusta vastaava tieto- ja taitotaso.
 • Voimassaoleva Rescue Diver -kortti
 • Voimassaoleva ensiapupätevyys
 • Voimassaoleva hapenantopätevyys
 • Vähintään 60 kirjattua sukellusta, joista
 • 20 sukellusta 20–30 m syvyysalueella
 • 3 yösukellusta
 • Kokonaisuutena monipuolinen ja vaihteleva sukelluskokemus, esim. hylkysukellus, jääsukellus, nitroksisukeltaminen, sukeltaminen virtaavassa vedessä jne.

Muuta

 

Seura järjestää laitesukelluksen syventäviä jatkokursseja tarpeen mukaan. Kurssit pidetään tyypillisesti työpaja- ja omatoimiopiskeluna siten, että oppilaat järjestävät opinnäytetyönään seuran sukelluskurssin avovesileirin tai muun seuran sukellustapahtuman. 

Lisätietoja syventävästä jatkokurssista antaa seuran koulutusvastaava, .

Riihimäen Urheilusukeltajat järjestää laitesukelluksen erikoiskursseja kysynnän mukaan. Kursseja voi tiedustella seuran koulutusvastaavalta, .

 

Sukeltaminen jäätävissä olosuhteissa -kurssi (jääsukelluskurssi)

Kurssi antaa oppilaalle valmiudet sukeltaa turvallisesti jään alla tai jäätävissä olosuhteissa. Kurssi sisältää neljä teoriatuntia, sukelluksen jäätävissä olosuhteissa sekä toimimisen pinta-avustajana. Kurssilaiset osallistuvat avannon tekoon, valmisteleviin tehtäviin, avannon merkkaukseen ja varusteiden siirtoihin. Kurssiin kuuluu lisäksi merkinantoköyden käsittelyharjoitus, joka suoritetaan ennen sukelluksia.

Kuivapukukurssi

Kuivapukukurssi antaa perusteet oman puvun hankkimiselle sekä perehdyttää sukeltajan kuivapuvulla sukeltamisen yleisperiaatteisiin ja antaa hänelle perusvalmiudet yleisempien kuivapuvulla sukeltamisen riskien ennaltaehkäisyyn.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös muiden kurssien yhteydessä.

 

Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa (alle 30 metrin sukelluksilla) sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Nitroksisukeltamisen peruskurssilla opiskellaan 22–40 prosenttisen nitroksiseosten käyttöä urheilusukeltamisessa. 

Sukellusturvallisuuskurssi (Rescue Diver -kurssi)

Kurssi antaa lisävalmiudet riskienhallintaan, yleisempien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssin pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisyssä. Oppilaat saavuttavat:

 • perusvalmiuden ennakoida ja välttää tärkeimmät sukeltamisen riskitekijät
 • pätevyyden omatoimiseen pelastautumiseen
 • pätevyyden sukellusparinsa avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa, jotka vastaavat niitä, joissa koulutus on annettu
 • sukellustapahtuman turvasukeltajan perustaidot

Kurssin suorittaminen on pääsyvaatimus laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille ja lähikouluttajakurssille.

Technical Skills -kurssi

CMAS Technical Skills -kurssi perehdyttää oppilaat turvalliseen kahdennetulla sukelluslaitteistolla (ns. tuplapulloilla) sukeltamiseen sekä laitesukelluksen jatko- ja erikoiskursseilla tarvittaviin sukellustekniikoihin. Kurssilla harjoitellaan myös turvallista ja sujuvaa toimintaa sukellusryhmässä.

Koska kurssille voivat osallistua sekä P1-tasoiset että jo jatkokursseja käyneet sukeltajat, otetaan käytännön harjoitteissa huomioon kunkin oppilaan lähtötaso.

Kurssin pääsyvaatimuksena on vähintään 14 vuoden ikä ja CMAS P1 -sukellusluokitus (tai vastaava laitesukelluksen perustason kurssi). Osallistujalla on lisäksi ennen kurssin avovesiosuuden alkua oltava vähintään 15 kirjattua avovesisukellusta peruskurssin jälkeen.

Sukelluskelpoisuus on todistettava terveysselvityksellä sekä tarvittaessa lääkärintodistuksella. Alaikäisen osallistujan allekirjoittama terveysselvitys toimii myös huoltajan lupana kurssille osallistumiseen.

Kurssilaisella on oltava voimassa oleva henkilökohtainen sukellusvakuutus. Osallistujan on oltava Sukeltajaliiton ja Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n jäsen.

Advanced Nitrox ja Recreational Trimix -kurssit

CMAS Advanced Nitrox -kurssi perehdyttää oppilaat maksimissaan 100% happea sisältävien nitroksiseosten ja yhden dekompressiokaasupullon käyttöön avovesisukelluksilla. Kurssi perehdyttää oppilaat myös pakollisia etappi- eli dekopysähdyksiä sisältävien sukellusten suunnitteluun ja turvalliseen toteuttamiseen. Kurssin jälkeen toteutettavien sukellusten syvyysraja määräytyy oppilaan voimassa olevan sukellusluokituksen mukaan (esim. CMAS P2 30 metriä ja P3 40 metriä).

CMAS Recreational Trimix -kurssi perehdyttää oppilaat enintään 30% heliumia sisältävällä sukelluskaasulla sukeltamiseen suoranousurajoissa. Kurssin ensisijaisena tavoitteena on perehdyttää sukeltaja syvyysnarkoosin hallintaan heliumseoskaasua eli trimixiä käyttämällä. Tämän kurssin voi käydä Advanced Nitrox -kurssin yhteydessä tai erikseen, mikäli oppilaalla on entuudestaan CMASin tai muun sukelluskoulutusjärjestön Advanced Nitrox -sukeltajakortti. Kurssin jälkeen oppilaalla on valmius toteuttaa suoranoususukelluksia enintään 48 metriin.

 

Kursseille osallistumisen vähimmäisvaatimukset
 • Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n ja Sukeltajaliiton jäsenyys.
 • 16 vuoden ikä Advanced Nitrox -kurssilla ja 18 vuoden ikä Recreational Trimix -kurssilla.
 • CMAS P2 tai vastaava sukellusluokitus (esim. PADI AOWD).
 • Perustason nitroksisukeltajaluokitus (esim. CMAS tai PADI Nitrox Diver). Jos oppilas osallistuu vain Recreational Trimix -kurssille, on ennakkovaatimuksena myös CMAS Advanced Nitrox- tai vastaava sukeltajakortti (esim. TDI Advanced Nitrox).
 • Vähintään 50 kirjattua avovesisukellusta, joista 15 nitroksilla.
 • Suoritettu kuivapukukurssi tai aiemmin osoitettu riittävä kokemus kuivapuvulla sukeltamisesta. Oppilaalla on oltava vähintään 25 kirjattua sukellusta kuivapuvulla ennen kurssin alkua.
 • Voimassa oleva sukellusvakuutus, joka kattaa myös painekammiohoidon.
 • Lääketieteellinen sukelluskelpoisuus, joka osoitetaan terveysselvityslomakkeella tai tarvittaessa lääkärintodistuksella. Advanced Nitrox -kurssille osallistuvan alaikäisen osallistujan terveysselvityksen allekirjoittaa huoltaja, jolloin selvitys toimii myös huoltajan lupana kurssille osallistumiselle.

Riihimäen Urheilusukeltajat kouluttaa myös laite- ja snorkkelisukelluskouluttajia. Seuratason kouluttajakursseilla voidaan kouluttaa laitesukelluksen M1- ja M2-tason sekä snorkkelisukelluksen M2-tason kouluttajia. Kouluttajakouluttajillamme on lisäksi pätevyyksiä erilaisten erikoiskouluttajakurssien pitämiseen.

Snorkkelisukelluskurssit

Snorkkelisukellus on edullinen ja monipuolinen harrastus. Suomen vedenalaisesta eliöstä suurin osa viihtyy alle kymmenen metrin syvyydessä, joten biosukelluskin onnistuu Suomessa helposti snorklaamalla.

Järjestämme snorkkelisukelluksen perus- ja jatkokursseja sekä nuorille että aikuisille.

Seuramme järjestämä snorkkelisukelluskurssin peruskurssi täyttää kansainvälisen CMAS S2 -koulutusstandardin vaatimukset. Kursseja pidetään tarpeen mukaan.

Snorkkelisukelluksen peruskurssin hyväksytysti läpäissyt sukeltaja hallitsee perusvälinesukellustekniikat. Kurssin suorittajalla on valmius tehdä snorkkelisukellusta avovedessä noin 10 metrin syvyyteen asti kurssiolosuhteita vastaavissa tai paremmissa olosuhteissa.

Snorkkelisukelluksen peruskurssista voi kysyä lisää seuran koulutusvastaavalta, .

Seuramme järjestämä snorkkelisukelluksen jatkokurssi täyttää kansainvälisen CMAS S3-koulutusstandardin vaatimukset.

Snorkkelisukelluksen jatkokurssi sekä syventää että monipuolistaa snorkkelisukelluksen lajitaitoja.

Harjoitteissa keskitytään erilaisiin sukellusolosuhteisiin, kuten vene- ja yösukeltamiseen, esineiden etsintään ja nostamiseen sekä sukellustapahtuman organisointiin.

Snorkkelisukelluksen jatkokurssista voi kysyä lisää seuran koulutusvastaavalta, .

Ensiapukoulutus

Järjestämme 1–2 kertaa vuodessa DAN:in (Divers Alert Network) ensiapukoulutusta. 

Ensiapukurssit antavat erinomaiset valmiudet paitsi sukellustapaturmien, myös muiden arjen tapaturmien aiheuttamien vammojen hoitoon.

DAN hätäensiapukurssilla (DAN Basic Life Support) saat tiedot ja taidot hätäensiavusta. Kurssi antaa taitoja ja rohkeutta toimia oikein tapaturman tai onnettomuuden sattuessa.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 4–6 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, käytännön taitoharjoituksia sekä teoriakokeen.

Kurssin aikana käydään läpi mm:

 • tapaturman tai onnettomuuden tilannearviointi
 • itsensä suojaamisen periaatteet
 • peruselintoimintojen ylläpito
 • painelu-puhalluselvytys
 • vierasesineen poistaminen ilmateistä
 • ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokin hoito

Kortin voimassaoloaika

DAN hätäensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee hätäensiapukurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista vähintään kahden vuoden välein. Mikäli DAN hätäensiapukorttisi on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voit päivittää ensiaputiedot ja -taidot osallistumalla DAN hätäensiapukurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan. Oma elvytysmaski on oltava mukana päivityskurssille tultaessa.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille sukeltaville ja ei-sukeltaville henkilöille. Kurssi soveltuu Sukeltajaliiton laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille, sukellusturvallisuus-, Vapepa-sukeltaja-, ohjaaja- ja kouluttajakurssille vaadittavaksi ensiapukurssiksi.

DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukurssi (DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries) antaa peruskoulutuksen mahdollisien sukellukseen liittyvien tapaturmien tunnistamiseen ja hallintaan käyttäen ensiapuhappea.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 4–5 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, runsaasti käytännön taitoharjoituksia sekä kirjallisen teoriakokeen.

Kurssin aikana opit mm.:

 • tunnistamaan sukellusvammat
 • hapenannon edut
 • kokoamaan hapenantolaitteen käyttövalmiiksi
 • hapen nopean ja tehokkaan käytön sukellusonnettomuuksissa

Kurssin ennakkovaatimus

Voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukortti).

Kortin voimassaoloaika

DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee kurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista vähintään kahden vuoden välein. Mikäli DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukortti on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voi ensiaputiedot ja -taidot päivittää osallistumalla DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan. Oma elvytys- ja varaajapussimaski on oltava mukana päivityskurssille tultaessa.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille sukeltajille. Kurssi käy Sukeltajaliiton laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille, sukellusturvallisuuskurssille ja kouluttajakurssille vaadittavaksi happiensiapukurssiksi.

DAN sukellusonnettomuuksien hapenannon jatkokurssi (DAN Advanced Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries) on suunniteltu opettamaan happiensiapukurssin käynneille pakkosyöttönapillisen happiannostajan sekä elvytyspalkeen käyttöä auttaessa ei-hengittävää vammautunutta sukeltajaa.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 3,5–5 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, käytännön taitoharjoituksia sekä kirjallisen teoriakokeen.

Kurssin aikana käydään läpi mm.:

 • hapenannon peruskurssin taitojen kertaus
 • hapenannossa käytettävien lisävälineiden oikea käyttö

Kurssin ennakkovaatimus

Voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukortti) ja DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukortti.

Kortin voimassaoloaika

Jatkokurssin ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee hapenannon jatkokurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista vähintään kahden vuoden välein. Mikäli jatkokurssista saatu kortti on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voit päivittää ensiaputiedot ja -taidot osallistumalla DAN hapenannon jatkokurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan. Oma elvytys- ja varaajapussimaski on oltava mukana päivityskurssille tultaessa.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukurssin suorittaneille sukeltajille.

DAN automaattisen defibrillaattorin käyttökurssilla (DAN Automated External Defibrillation/AED) opetellaan antamaan ensiapua AED-laitteella äkillisen sydänpysähdyksen sattuessa.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 3–4 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, käytännön taitoharjoituksia sekä teoriakokeen.

Kurssin aikana käydään läpi mm.:

 • AED-laite, sen käyttö ja huolto
 • käyttö sukellusonnettomuuksien yhteydessä

Kurssin ennakkovaatimus

Voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukortti).

Kortin voimassaoloaika

DAN AED-ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee AED-käyttökurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista kerran vuodessa. Mikäli DAN AED-ensiapukortti on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voi ensiaputiedot ja -taidot päivittää osallistumalla DAN AED-käyttökurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan. Oma elvytysmaski on oltava mukana päivityskurssille tultaessa.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille sukeltajille ja ei-sukeltaville.

Vakavat merieläinten aiheuttamat vammat ovat harvinaisia, mutta useat sukeltajat kärsivät pikkuhaavereista, jotka aiheutuvat siitä, että sukeltaja vahingossa koskettaa esimerkiksi tulikorallia, meduusaa tai muita meren eläviä. DAN vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssi (DAN First Aid for Hazardous Marine Life Injuries) opettaa sukeltajia minimoimaan tällaiset vammat ja lieventämään vammojen aiheuttamaa kipua ja epämukavuutta.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 4–5 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, käytännön taitoharjoituksia sekä teoriakokeen. Kurssilla käydään läpi myrkkypistokset, puremat, ärsytykset ja meriruoasta aiheutuneet ruokamyrkytykset.

Kurssin aikana opit mm.:

 • tunnistamaan yleisimmät vaaralliset merieläimet ja niiden aiheuttamat vammat ja oireet
 • antamaan oikeaoppista ensiapua meren eliöiden aiheuttamiin vammoihin
 • tietämään, kuinka vältät vaarallisten merieläinten aiheuttamat vammat

Kurssin ennakkovaatimus

Voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukortti)

Kortin voimassaoloaika

Ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista vähintään kahden vuoden välein. Mikäli kurssilta saatu kortti on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voi ensiaputiedot ja -taidot päivittää osallistumalla DAN vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan. Oma elvytysmaski on oltava mukana päivityskurssille tultaessa.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille merivedessä sukeltaville laitesukeltajille, snorklaajlle ja uimareille.

DAN sukeltajan neurologinen arviointi sukelluspaikalla kurssilla (DAN On-Site Neurological Asessment for Divers) opetellaan tekemään neurologinen arviointi mahdollisesti vammautuneelle sukeltajalle.

Kurssin sisältö

Kurssin kesto on 3–4 tuntia (riippuen osallistujamäärästä) sisältäen teoriaosuuden, käytännön taitoharjoituksia sekä kirjallisen teoriakokeen.

Kurssin aikana käydään läpi:

 • kerrataan sukeltajataudin oireet
 • sukellushistorian selvittäminen
 • milloin on tarkoituksenmukaista tehdä neurologinen arviointi sukellusonnettomuuspaikalla
 • harjoitellaan hermoston viiden osa-alueen tutkimista:
 1. henkiset toiminnot
 2. motoristiset toiminnot
 3. aistitoiminnot
 4. aivohermojen toiminnot
 5. tasapainoa ja koordinointia

Kurssin ennakkovaatimus

Voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukortti) ja DAN happiensiapukortti.

Kortin voimassaoloaika

Ensiapukortti on voimassa 24 kk kurssin suorittamisesta.

Taitojen kertaus ja kortin uusinta

DAN suosittelee ensiapukurssilla opittujen tietojen ja taitojen kertaamista vähintään kahden vuoden välein. Mikäli kurssilta saatu kortti on vanhentunut tai on menossa vanhaksi, voi ensiaputiedot ja -taidot päivittää osallistumalla DAN sukeltajan neurologinen arviointi sukelluspaikalla ensiapukurssin päivityskurssille tai suorittamalla kurssi uudestaan.

Kenelle kurssi sopii?

Kaikille sukeltajille.

DAN-ensiapukoulutus muodostuu erillistä kurssimoduuleista. Yhdistelmäkurssien hinnat ovat huomattavasti edullisimmat kuin yhden yksittäisen kurssin kurssimaksu.

Alla ovat listattuina eri yhdistelmäkurssivaihtoehdot.

DAN DFR

Sukellusonnettomuuden johtamisohjelma kokoaa neljän eri kurssin tiedot ja taidot yhteen. DAN DFR-kurssipaketti on mahdollista suorittaa esimerkiksi yhden viikonlopun aikana (la–su).

 • DAN automaattisen defibrillaattorin käyttökurssi (AED)
 • DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukurssi (O2)
 • DAN sukellusonnettomuuksien happiensiavun jatkokurssi (Adv.O2)
 • DAN vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssi (HMLI)

Kurssipaketti sisältää oppimateriaalin, elvytysmaskin, varaajapussimaskin ja kortituksen.
Kurssin ennakkovaatimus: voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukurssi)

DFR-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 155 €.

DAN BLS + DFR

Viisi kurssimoduulia, mahdollista suorittaa esimerkiksi yhden viikonlopun aikana (pe–su):

 • DAN hätäensiapukurssi (BLS)
 • DAN automaattisen defibrillaattorin käyttökurssi (AED)
 • DAN sukellusonnettomuuksien happiensiapukurssi (O2)
 • DAN sukellusonnettomuuksien happiensiavun jatkokurssi (Adv.O2)
 • DAN vaarallisten merieläinten aiheuttamien vammojen ensiapukurssi (HMLI)

Kurssipaketti sisältää oppimateriaalin, elvytysmaskin, varaajapussimaskin ja kortitukset.

BLS+DFR-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 225 €

DAN BLS + AED

Kahden kurssin yhdistelmä: DAN hätäensiapukurssi ja DAN automaattisen defibrillaattorin käyttökurssi.

Kurssipaketti sisältää oppimateriaalin, elvytysmaskin ja kortituksen.

BLS+AED-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 135 €

DAN BLS + O2

Kahden kurssin yhdistelmä: DAN hätäensiapukurssi ja DAN sukellusonnettomuuden happiensiapukurssi. 

Kurssipaketti sisältää oppimateriaalin, elvytysmaskin, varaajapussimaskin ja kortituksen.

BLS+O2-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 135 €

DAN BLS + O2 + Adv.O2

Kolmen kurssin yhdistelmä: DAN hätäensiapukurssi , DAN sukellusonnettomuuden happiensiapukurssi ja happiensivun jatkokurssi.

Kurssipaketti sisältää kolmen kurssin oppimateriaalin, elvytysmaskin varaajapussimaskin ja kortituksen.

BLS+O2+Adv.O2-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 145 €

DAN O2 + Adv.O2

Kahden kurssin yhdistelmä: DAN sukellusonnettomuuden happiensiapukurssi ja happiensivun jatkokurssi.

Kurssipaketti sisältää kahden kurssin oppimateriaalin, varaajapussimaskin ja kortituksen

Kurssin ennakkovaatimus: voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukurssi).

Huomioitavaa: Oma elvytysmaski otettava mukaan kurssille tultaessa.

O2+Adv.O2-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 110 €

DAN O2 + Neuro

Kahden kurssin yhdistelmä: DAN sukellusonnettomuuden happiensiapukurssi ja DAN sukeltajan neurologinen arviointi sukelluspaikalla.

Kurssipaketti sisältää oppimateriaalin, varaajapussimaskin ja kortituksen.

Kurssin ennakkovaatimus: voimassa oleva hätäensiapukortti (esim. DAN hätäensiapukurssi).

Huomioitavaa: Oma elvytysmaski otettava mukaan kurssille tultaessa.

O2+Neuro-kurssipaketin hinta uudelle oppilaalle on 110 €

Miten mukaan kursseille?

Tulevien sukellus- ja ensiapukurssien aikataulut, ohjelma, hinnat ja ilmoittautumisohjeet löydät seuramme tapahtumakalenterista. Kursseista voit kysyä myös sähköpostitse seuramme koulutusvastaavalta, .

Maksa kurssisi liikuntasetelillä!

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n järjestämien kurssien ja laitesukelluskokeilun maksuvälineenä käy myös Smartum, Edenred, Epassi ja EazyBreak -liikuntasetelit. 

Jos haluat maksaa kurssin tai osan siitä, mainitse asiasta kurssille ilmoittautuessasi.

Siirry sivun alkuun