Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Laatimispäivä 19.2.2010, päivitetty 4.5.2021

Rekisterinpitäjä

Riihimäen Urheilusukeltajat ry, Salpausseläntie 16, 11100 Riihimäki.

Rekisteriasioista vastaava

Seuran jäsensihteeri, sähköposti.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Lain tarkoittama yhdistyksen (jäljempänä seuran) jäsenluettelo ja sen tarkoitusperien toteuttaminen.

Rekisteröityjen ryhmä ja siihen liittyvät tiedot

Seuran jäsenet.

Kerättävät tiedot ovat:

 • jäsenen täydellinen nimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • jäsenyyshistoriatiedot
 • jäsenkategoria
 • kilpailulisenssit / sukellusvakuutustiedot
 • sukelluskoulutus (kortitustiedot)
 • toiminta yhdistyksen luottamustehtävissä

Tiedot saadaan seuran jäseniltä.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti kolmansille osapuolille. Jäsenen rekisteritiedot ovat kuitenkin lajin kattojärjestö Sukeltajaliiton käytössä, koska yhdistys on Sukeltajaliiton jäsen ja rekisteri toimii myös Sukeltajaliitto ry:n jäsenrekisterinä sekä tietokantana Liiton myöntämistä kansallisista ja kansainvälisistä sukeltajakorteista (katso Sukeltajaliiton rekisteriseloste).

Jäsenen nimi ja postiosoitetieto on Sukeltaja-lehden käytössä.

Tietojen tarkistus ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa tarkistamista ottamalla yhteys seuran jäsensihteeriin . Tietojen poisto rekisteristä tapahtuu Sukeltajaliiton toimesta, .

Rekisterin suojaus

Rekisteriä hoitaa seuran jäsenkokouksen nimeämä jäsensihteeri salasanalla suojatulla tietokoneella.

Rekisterin käyttöoikeus on seuran jäsensihteerillä, sihteerillä, koulutusvastaavalla (vastaa myös seuran laskutuksesta), nuorisovastaavalla ja varapuheenjohtajalla. Käyttöoikeudet on tarkistettu ja päivitetty 3.5.2021.

Rekisterin tietotekninen sijainti

Rekisteri sijaitsee ja sitä ylläpidetään jäsensihteerin toimesta Sukeltajaliiton palvelimella.

Verkkosivujen evästeet

Siirry sivun alkuun