Erikoiskurssit

Riihimäen Urheilusukeltajat ry järjestää laitesukelluksen erikoiskursseja kysynnän mukaan. Kursseja voi tiedustella seuran koulutusvastaavalta.

 

Sukeltaminen jäätävissä olosuhteissa -kurssi (jääsukelluskurssi)

Kurssi antaa oppilaalle valmiudet sukeltaa turvallisesti jään alla tai jäätävissä olosuhteissa. Kurssi sisältää neljä teoriatuntia, sukelluksen jäätävissä olosuhteissa sekä toimimisen pinta-avustajana. Kurssilaiset osallistuvat avannon tekoon, valmisteleviin tehtäviin, avannon merkkaukseen ja varusteiden siirtoihin. Kurssiin kuuluu lisäksi merkinantoköyden käsittelyharjoitus, joka suoritetaan ennen sukelluksia. 

 Kysy lisää koulutusvastaavalta.


Kuivapukukurssi

Kuivapukukurssi antaa perusteet oman puvun hankkimiselle sekä perehdyttää sukeltajan kuivapuvulla sukeltamisen yleisperiaatteisiin ja antaa hänelle perusvalmiudet yleisempien kuivapuvulla sukeltamisen riskien ennaltaehkäisyyn.

Kurssi on mahdollista suorittaa myös muiden kurssien yhteydessä.

Kursseja järjestetään tarpeen mukaan. Kysy lisää koulutusvastaavalta.

Nitroksisukeltamisen peruskurssi

Nitroksisukeltamisessa käytetään normaalin paineilman sijasta tavallista enemmän happea sisältävää kaasuseosta. Nitroksi mahdollistaa matalissa sukelluksissa (alle 30 metrin sukelluksilla) sukellusaikojen turvallisen pidentämisen.

Nitroksisukeltamisen peruskurssilla opiskellaan 22–40 prosenttisen nitroksiseosten käyttöä urheilusukeltamisessa. Kurssin pääsyvaatimuksena on joko CMAS*- tai NAUI Scuba Diver -kortti tai vastaavan muun kansainvälisesti hyväksytyn sukelluskoulutusjärjestön perustason laitesukelluskortti. 

Seuraava kurssi järjestetään elo-syyskuussa 2019 P2-kurssin yhteydessä. Lue lisää kurssi-ilmoituksesta.


Sukellusturvallisuuskurssi (NAUI Rescue Scuba Diver -kurssi)

Kurssi antaa lisävalmiudet riskienhallintaan, yleisempien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssin pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisyssä. Oppilaat saavuttavat:

  • perusvalmiuden ennakoida ja välttää tärkeimmät sukeltamisen riskitekijät
  • pätevyyden omatoimiseen pelastautumiseen
  • pätevyyden sukellusparinsa avustamiseen ja pelastamiseen avovesiolosuhteissa, jotka vastaavat niitä, joissa koulutus on annettu
  • sukellustapahtuman turvasukeltajan perustaidot

Kurssin suorittaminen on pääsyvaatimus laitesukelluksen syventävälle jatkokurssille ja lähikouluttajakurssille.

Seuraava kurssi järjestetään lokakuussa 2019. Katso lisätiedot kurssi-ilmoituksesta.