Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 1-2021

Seuran vuoden 2021 hallitus piti ensimmäisen varsinaisen kokouksensa etäyhteydellä 7.1. kello 18 alkaen. Seuraavassa on tiivistelmä kokouksessa käsitellyistä asioista.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 18.04.

Aiemmin pidetyssä hallituksen 2021 järjestäytymiskokouksessa päätettiin, että myös jäsenistö voi pyytää pääsyä mukaan kokoukseen ilmoittamalla siitä etukäteen seuran sihteerille. Jäseniltä ei ollut tullut pyyntöjä päästä kokoukseen.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Kokouksen alkaessa paikalla oli puheenjohtaja ja kaikki 5 hallituksen jäsentä, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Vuoden 2021 hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän linjauksen mukaan kokousten sihteerivuoroja kierrätetään hallituksen jäsenten kesken. Järjestämiskokouksessa ensimmäisen varsinaisen kokouksen sihteeriksi lupautui Teemu Virtanen.

3. Sopimus Iso-Melkuttimen sukelluspaikasta ja sukelluspaikan kunnostus 2021

Sukelluspaikan vuokrasopimus Metsähallituksen kanssa on umpeutunut v. 2020 lopussa. Teemu on lähettänyt Vilin luvalla Metsähallitukselle tiedustelun sopimuksen jatkamisesta, mutta vastausta ei ole vielä saatu.

Todettiin, että myös tielle suunniteltu puomi ja sen hallinnan delegointi seuralle tulisi sisällyttää sopimukseen, koska MH ja Lopen kunta nimenomaisesti ovat tarjonneet seuralle puomin hallinnointia.

Keskusteltiin myös sukelluspaikan mahdollisista kunnostustöistä vuoden 2021 aikana. Veteenmenoportaat tulisi kunnostaa, koska paikalla on jo sattunut vaaratilanteita, sillä portaat eivät ulotu enää pohjaan saakka. Sovittiin, että Tuomo Palevaara kysyy asiaa seuran yhteistyökumppanilta ja hoidetaan veteen jäävälle osuudelle metalliportaat keväällä jäiden lähdettyä.

Todettiin, että Metsähallitus on luvannut, että alueen tie korjataan samalla kun puomi asennetaan. Päätettiin, että seura ei tässä vaiheessa panosta tien kunnostukseen, mutta auraus hoidetaan aiemmin sovitulla tavalla.

4. Seuran tilinkäyttöoikeudet, maksukortit ja rahastonhoitajan tehtävien ulkoistus

Puheenjohtaja Vili Monoselle päätettiin tilata debit-maksukortti, jota voidaan käyttää seuran asioiden hoitamiseen.

Puheenjohtaja Vili Monoselle sekä koulutusvastaava Teemu Virtaselle tilataan S-Business -yleiskortit, joilla voidaan tehdä hankintoja seuralle.

Päätettiin, että seuran tilinkäyttöoikeudet ovat jatkossa Teemulla ja sihteeri Emmi Salennolla.

Vili ja Teemu pitäneet 4.1. palaverin rahastonhoitaja Jussi Airaksen kanssa. Päätettiin, että koska halukkaita uudeksi rahastonhoitajaksi ei ole, ulkoistetaan seuran rahastonhoitajan tehtävät nykyisin kirjanpitoa hoitaneelle Riihilaskenta Oy:lle heti, kun Riihilaskenta saa uuden taloushallintojärjestelmä Fennoan käyttöön.

Päätettiin, että seura antaa Riihilaskenta Oy:lle oikeudet tulorekisterin tietojen katseluun ja käsittelyyn. Tämä on tarpeen matkalaskujen käsittelyn hoitamiseksi jatkossa.

Päätettiin, että seuran ostolaskut hyväksyvät puheenjohtaja ja jaosvastaavat yhdessä. Puheenjohtajan omat kululaskut hyväksyy varapuheenjohtaja.

5. Mahdollisen koronatuen hakeminen seuratoimintaan

Selvitetään, onko mahdollista saada koronatukea seuran toimintaan. Todettiin, että tuen tarvetta on helppo perustella mm. koulutustuloja vuosien välillä vertaamalla. Vili selvittää asiaa.

6. OKM:n seuratuen käytön tilanne

Tukea on tähän mennessä käytetty mm. ohjaaja/uimaopettajakoulutukseen. Käytetty n. 1500 € kaikkiaan 5000 € summasta. Tuen omavastuuosuus on 25%. Tarkoitus käyttää tukea myös mm. Special Needs Diver -kouluttajakoulutukseen sekä norppien sukelluskoulutukseen.

Tukirahaa olisi ehkä mahdollista käyttää myös veneen hankintaan (esim. 2000 €) sekä osaan Riihimäen ja Tervakosken vuoroista, jolloin perusteena on hakemuksessa mainittu perheuintitoiminta ao. hallivuoroilla. Vili selvittää, paljonko Tervakosken vuoroihin on mennyt rahaa v. 2020.

Seuratukea on haettu myös kuluvalle vuodelle. Päätös uudesta tuesta luvassa todennäköisesti helmikuussa.

7. DAN-kouluttajavakuutukset v. 2021

Päätettiin, että seura luopuu toistaiseksi DAN-kouluttajavakuutuksen maksamisesta kouluttajilleen, koska koronakriisin yhä jatkuessa seuran koulutustulot jäävät todennäköisesti pieniksi myös alkaneena vuonna. Perusteena on myös se, että seuran vastuuvakuutus Liiton kautta kattaa sellaiset kouluttajan seuratoiminnassa tekemät virheet, joista aiheutuu vahinkoja oppilaalle sekä se, että Suomessa ylipainehappihoito on julkisen terveydenhuollon piirissä.

P1-kurssilaisille voidaan tarvittaessa ostaa DANilta erillinen oppilasvakuutus, joka on voimassa kurssin ajan. Myöhemmillä kursseilla seura edellyttää jatkossakin oppilaalta sukellusvakuutusta kurssille pääsyn ehtona.

Lisäksi seura suosittelee, että kaikki sen kouluttajat hankkisivat perustason sukellusvakuutuksen.

8. Veneen kunnostuksen ja v. 2021 laituripaikan tilanne

Veneen kunnostustyöt alkoivat vuodenvaihteessa. Tehty jo rungon maalaustöitä, kannen laatikot on purettu ja keulaan rakennettu uusi luukku. Yhteistyökumppanille on toimitettu mitat uusista penkeistä ja laatikoista kannelle. Tarkoitus tehdä myös uudet sukellustikkaat, uusi masto sekä uusia valaistusjärjestelmä ja osa kansi- ja kattokaiteista. Kustannukset seuralle ovat tähän mennessä olleet n. 200 €.

Viime kauden laituripaikan hinta Keilalahdessa olisi koko tulevalta kaudelta 700 €. Päätettiin, että haetaan Espoon kaupungin paikkaa mieluiten Suomenojalta heti haun alkaessa. Hinta paikasta riippuen on 240–310 €/kausi. Vili hoitaa hakemuksen lähettämisen Espoon kaupungille.

Veneen kustannuksista Vili totesi, että syyskaudella 2020 reissumaksut kattoivat käytännössä veneen polttoaineet, mutta ei muita kuluja eli laituri- ja vakuutuskuluja. Maksuja tämän vuoden ajoille joudutaan siis korottamaan. Korotustarve riippuu ajojen määrästä.

9. Muut asiat

9.1. Sääntömuutoksen tilanne

Syksyn jäsenkokouksessa on päätetty mahdollistaa jäsenkokoukseen osallistuminen jatkossakin etäyhteydellä. Todettiin, että mitään muita lisäyksiä sääntöihin ei em. päätöksen valossa voida tehdä.

Tuomo totesi että yhdistyslaista kannattaa katsoa mallia uuden pykälän sanamuodoksi. Teemu lupasi hoitaa muutoshakemuksen kirjoituksen puhtaaksi. Käsitellään muutos seuraavassa hallituksen kokouksessa ennen PRH:lle ilmoittamista.

9.2. Suoja-alueluvat

Seura hakee Sotamuseon ja Puolustusvoimien suoja-alueille sukellusluvat niille seuran jäsenille, jotka lupaan ovat ilmoittautuneet seuran nettilomakkeella.

Teemu hoitaa hakemusten teon. Niihin liitetään myös sellaisia seuran jäsenten veneitä, joita voidaan käyttää seuran sukellusreissuilla.

9.3. Jäsenasiat

Seuralla on tällä hetkellä 248 jäsentä. Liittyneitä on 3 ja eronneita 4.

9.4. Jäsenkyselyt

Seura tekee kevään aikana kyselyt jäsenilleen toiminnan kehittämisestä jatkossa. Laitesukeltajien kysely lähetetään sähköpostilla täyttöaseman käyttäjille. Oskari Vahala hoitaa kyselyn matkaan, ja poistaa samalla täyttäjälistalta henkilöt, jotka eivät ole enää seuran jäseniä.

Tuomo laittaa junnuille/vanhemmille kyselyt OKM:n valmiita kyselymateriaaleja hyödyntäen. Tuomo selvittää myös, voidaanko seuratoimijoille lähettää erillinen palautekysely.

9.5. Palkitsemiset

Päätettiin, seura ottaa käyttöön vuoden sukeltajan ja vuoden uppopalloilijan palkinnon. Lisäksi elvytetään vuoden norpan ja -norppaohjaajan palkinnot. Jokaiselle annetaan 50€ lahjakortti.

Jäsenet voivat ehdottaa palkittavia nettisivuille laitetulla lomakkeella. Palkittavat julkistetaan seuran kevätkokouksessa.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään torstaina 4.2. klo 18 etänä. Sovittiin että Tuomo tekee esityslistan ja toimii sihteerinä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.50.

Hallituksen kokous 1-2021
Siirry sivun alkuun