Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen 2021 järjestäytymiskokous

Riihimäen Urheilusukeltajat ry:n vuoden 2021 hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 28.12. etäyhteydellä. Kokoukseen osallistuivat Vili Mononen, Kristian Nurmi, Emmi Salento, Teemu Virtanen ja Oskari Vahala. Poissa oli  Tuomo Palevaara.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vili Mononen avasi kokouksen klo 18.06.

2. Järjestäytyminen

Valittiin vuodelle 2021 hallituksen varapuheenjohtajaksi Oskari Vahala ja seuran sihteeriksi Emmi Salento.

3. PRH

Hallituksen jäsenet ilmoittavat henkilötiedot sihteerille, joka tekee Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoituksen hallituksen jäsenistä ja nimenkirjoitusoikeudesta.

4. Hallituksen pelisäännöt

Hallitus sopii heti vuoden alussa kokousaikataulusta, jossa pidempi kokous esim. kerran 1,5 kuukaudessa ja lyhyt etäkokous Skypellä/Teamsilla n. 2 viikon välein.

Luovutaan WhatsApp-viestittelystä, ja yritetään rauhoittaa asioiden hoito ennalta sovittaviin aikoihin. Kiireelliset akuutit asiat toki hoidetaan heti.

Julkaistaan pöytäkirjat seuran sivuilla. Seuran jäsenet pääsevät esittämään terveiset hallitukselle lähetettävän linkin kautta. Jos on ns. henkilöön käyviä asioita, niitä ei julkaista.

Sovitaan heti vuoden aluksi raamit, joissa jäsenkokouksen valitsemat vastuuhenkilöt saavat tehdä esim. pienhankintoja 150 euroon asti ilman hallituksen “siunausta”. Näin vähennetään hallituksen työkuormaa.

Ryhdytään kierrättämään hallituksen kokouksen sihteerivuoroja niin, että jokainen hallituksen jäsen vuorollaan toimii kokouksen sihteerinä. Seuraavan kokouksen sihteeri valitaan aina kokouksen päätteeksi.

Käynnistetään vastuuhenkilöiden rekrytointi seuraavalle vuodelle jo edellisen vuoden aikana. Esim. sosiaalisessa mediassa päivitetään ahkerasti myös seuran hallinnon työskentelystä kertovaa sisältöä.

Laaditaan kerran vuodessa jäsenkyselyt seuran jäsenistölle.

5. Vastuupestit

Rahastonhoitajan, viestintävastaavan ja turvallisuusvastaavan pestit käsitellään vuoden 2021 ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous 7.1.2021 klo 18 alkaen Skypessä. Kokouksen sihteerinä toimii Teemu Virtanen.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.37.

Hallituksen 2021 järjestäytymiskokous
Siirry sivun alkuun