Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Syyskokouksen 2020 pöytäkirja

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika Lauantai 28.11.2020 klo 16:00
Paikka Riihimäen Uimahalli, Salpausseläntie 16, 11100 Riihimäki

1. Kokouksen avaus ja seuran puheenjohtajan puheenvuoro

Hallituksen puheenjohtaja Vili Mononen avasi syyskokouksen klo 16:06. Vili kertoo seuran kuluneen vuoden toiminnasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen, valitaan:

kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Pihlaja ja sihteeriksi valittiin Emmi Salento

Lisäksi valittiin 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Niina Tahvanainen ja Jouni Okkonen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksytään syyskokouksen työjärjestykseksi.

5. Todetaan kokouksen äänivaltaiset jäsenet

Todetaan kaikki kokouksessa paikalla olevat yli 15 vuotiaat jäsenet äänivaltaisiksi.

6. Päätös seuran urheilumuodoista vuonna 2021

Päätetään lisätä, uudeksi urheilumuodoksi vuoden 2021 alusta Junior Life Saver. Muuten pidetään urheilumuodot samana kuin vuonna 2020.

7. Vahvistetaan seuran jäsen-, liittymis- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020 sekä vahvistetaan muut seuran perimät maksut ja niiden maksamisajankohdat

Jäsen- ja liittymismaksuja ehdotettu pidettävän ennallaan. Päätetty, että pidetään jäsenmaksut ennallaan ja liittymismaksua ei peritä. Kannattajajäsenmaksun suuruus on 75,00 euroa.

Maksuajankohdat pidetään samana, kuin vuonna 2020.

8. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja sen hyväksyminen

Esitelty toimintasuunnitelma suullisesti vuodelle 2021. Toimintaa pyritään jatkamaan ennallaan riippuen vallitsevasta koronatilanteesta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on hyväksytty.

9. Vuoden 2021 talousarvio ja sen hyväksyminen

Vuoden 2021 talousarvio on hyväksytty alla mainittujen korjausten jälkeen.

Korjattu seuraavat kohdat:

  • budjettiin liiton osuus 26,50 eurosta 28,00 euroon aikuisjäsenille ja kunniajäsenille vuodelle 2021.
  • norppien määrän arvio. Aikaisemmin norppia arvioitu olevan vuonna 2021 15 kpl, arvio nostettu 25 kpl.
  • poistot kohtaan (vene, 20 vuotta) korjattu kustannuksia, joissa ollut numero virheitä.

10. Valitaan seuran puheenjohtaja vuodelle 2021

Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2021 on valittu Vili Mononen.

11. Valitaan seuran sääntöjen mukaisesti 4–8 henkilöä seuran hallitukseen, eli kaikki hallituspaikat täytetään uudelleen.

Seuran hallitukseen ehdotettu ja kannatetut seuraavat henkilöt:
Emmi Salento, Kristian Nurmi, Riku Kiviluoto, Oskari Vahala, Teemu Virtanen ja Tuomo Palevaara.

Ehdotetut seuranjäsenet ovat valittu hallituksen jäseniksi.

12. Seuran jaosvastaavien ja muiden toimihenkilöiden valinta

Uppopallovasta Pertti Grönfors jatkaa vuonna 2021, ei vasta ehdokkaita.
Hallivastaava Toni Hyvönen jatkaa vuonna 2021, ei vasta ehdokkaita.
Jäsensihteeri Niina Tahvanainen jatkaa vuonna 2021, ei vasta ehdokkaita.
Kalustovastaava Sakari Pihlaja jatkaa vuonna 2021, ei vasta ehdokkaita.
Seuratuotevastaa Emmi Salento jatkaa vuonna 2021, ei vasta ehdokkaita.
Kompuravastaava ehdotettu, ei vasta ehdokkaita ja valittu Kristian Nurmi.
Laitesukellusvastaava ehdotettu, ei vasta ehdokkaita ja valittu Teemu Torkkeli.
Nuorisovastaava ehdotettu, ei vasta ehdokkaita ja valittu Tuomo Palevaara.
VAPEPA-vastaava ehdotettu, ei vasta ehdokkaita ja valitaan Tuomo Palevaara.
Koulutusvastaava ehdotettu, ei vasta ehdokkaita ja valittu Teemu Virtanen.

Tähtiseurayhdyshenkilö ei vasta ehdokkaita, Palevaara selvittää jatkaako Tuula Honkala vastuupestissä.

Rahastonhoitajan, viestintävastaavan ja turvallisuusvastaavan pestit jäävät täyttämättä, tehtävät jää hallituksen vastuulle ja hallitus valitsee henkilöt.

13. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

Ehdotettu ja valittu toiminnantarkastajiksi Anne Kihlman-Kitinoja ja J-P Räisänen.
Ehdotettu ja valittu varatoiminnantarkastajiksi Jonna Sorsa ja Joonas Ylivaara.

14. Hallitusten esityslistalle esittämät asiat

Sääntömuutos: Etäyhteydellä osallistuminen jäsenkokouksiin.
Päätettiin, että hallitus saa alkaa työstämään sääntömuutosta, joka mahdollistaa yhdistyksen jäsenkokoukseen osallistumisen etäyhteydellä.

15. Jäsenten esityslistalle esittämät asiat

Ei ole esitetty.

16. Keskustelu jäsenten esille ottamista muista asioista

Ei esille otettuja asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen päätti kokouksen puheenjohtaja Sakari Pihlaja klo 17:44

LIITTEET

Liite 1: Osallistujalista
Liite 2: Talousarvio 2021

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sakari Pihlaja, puheenjohtaja
Emmi Salento, sihteeri

Niina Tahvanainen, pöytäkirjan tarkastaja
Jouni Okkonen, pöytäkirjan tarkastaja

Syyskokouksen 2020 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun