Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Terveisiä Seurakehitysillasta

Eilen järjestettiin kaikille seuran jäsenille avoin Seurakehitysilta Hirvijärven leirikeskuksen rantasaunalla. Illan tavoitteena oli herätellä keskustelua seuran nykytilasta sekä toiveista tulevaisuuden suhteen. Keskustelua heräteltiin pohtimalla yhdessä millaiset seikat luovat ”unelmien sukellusseuran”. Keskustelu eteni aktiivisesti näiden ideoiden pohjalta ja siitä kiitos kaikille keskustelijoille! Osallistujilla heräsi paljon ajatuksia siitä, mikä seurassamme tällä hetkellä toimii hyvin ja mistä löytyy vielä parantamisen varaa.

 

Keskustelu tiivistyi lopulta muutamien suurempien teemojen ympärille. Yksi suurimmista pohdinnan aiheista liittyi uusien harrastajien tukemiseen lajin alkumetreillä ja harrastajan polun selkeyttämiseen, kuitenkin eri harrastajatyypit huomioiden. Pohdimme, kuinka madaltaa kynnystä lähteä mukaan uuden harrastuksen pariin, kun omaa porukkaa ei ole vielä muodostunut. Samoin keskustelimme tavoista aktivoida uudelleen seuran niin sanottuja hiljaisia jäseniä sekä muista seuroista siirtyviä harrastajia. Eri harrastajaryhmillä on erilaisia tarpeita esimerkiksi tapahtumien ja kouluttautumisen suhteen ja seuralle on tärkeää pystyä vastaamaan eri ryhmien tarpeisiin.

 

Keskustelussa pohdittiin myös tapoja vahvistaa jaostojen välistä yhteistyötä. Suunnittelimme jaostojen yhteisiä tapahtumia sekä tapoja helpottaa siirtymää eri lajien välillä. Toiveena olisi, että useiden lajien kokeilu olisi luonnollinen osa harrastajan polkua. Polulla nähtiin myös tärkeänä viestiä ja kuvata mahdollisuuksista lähteä laitesukelluksen kouluttajapolulle, uppopallon tuomarikoulutukseen tai norppatoiminnan ohjaajakoulutuksiin. Myös jaostojen väliseen tiedonkulkuun toivottiin helpotusta ja totesimme tarpeen kaikille harrastajille tarkoitetusta WhatsApp-ryhmästä, jossa koko seuraa koskeva tiedottaminen onnistuisi helpommin. Pidä siis silmät auki tähän liittyen!

 

Toiveikkaita ajatuksia jatkosta herätti Riihimäen uimahallin perusparannuksen valmistuminen suunnitelmien mukaan tammi-helmikuussa 2025. Uusi uimahalli tarjoaa mahdollisuuksia seuran toiminnan laajentamiseen ja kotihallin olemassaolo helpottaa yhteistyön järjestämistä paikallisten toimijoiden kanssa. Illan aikana hahmoteltiin erilaisia tapoja lisätä yhteistyötä Riihimäen kaupungin liikuntatoimen, koulujen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Sukellusseuralla on mahdollisuus tuottaa hyvin elämyksellistä toimintaa erilaisille liikkujille ja uutta harrastusta etsiville.

 

Illan päätteeksi hahmoteltiin seuraavaa kaikille yhteistä seurailtaa ja rentouduttiin saunan lempeässä lämmössä.


Seurankehitysilta 19.3.2024

Terveisiä Seurakehitysillasta
Siirry sivun alkuun