Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 5-2023

Hallituksen kokouksen 5/2023 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 5.7.2023 klo 20:00
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Jenna Ranki, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Emmi Salento, Jouko Näätänen ja Oskari Vahala
Poissa: Joonas Ylivaara, Tero Paso, Juha Virtanen

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen klo 20.03.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään esityslista.

 

3. Boosterin ostotarjousten käsittely ja uuden hankinta

Seuran vanhasta boosterista on esitetty kaksi ostotarjousta, joista toinen on annettu määräajan jälkeen. Korkeimman tarjouksen antoi JY-Pelti Oy (Joonas Ylivaara)
määräajan sisällä. Joonas todetaan asiasta päättämisessä esteelliseksi, eikä hän osallistu tähän kokoukseen.

Keskusteltiin aiheesta ja päätettiin yksimielisesti hyväksyä ostotarjous. Teemu informoi Joonasta. Todettiin, että boosteri myydään siinä kunnossa kuin se nyt tehtaan huollon jäljiltä
on (laitetta ei ole käytetty huollon jälkeen). Todettiin, että kauppa pitää saattaa loppuun 17.7. mennessä.

Päätettiin, että seura hankkii Petri Laaksoselta uuden NRC-merkkisen boosterin edellyttäen, että vanhan boosterin myynti saadaan vietyä loppuun. Kyseessä oleva boosteri on tehdasuusi ja ollut seuran käytössä huhtikuun 2023 lopusta, jolloin vanha boosteri rikkoutui. Laaksonen on valmis myymään laitteen samalla hinnalla mitä on itse siitä maksanut.

 

4. Jäsenasiat

Liittyneet: –
Eronneet: –

Jäseniä yhteensä: 207

 

5. Muut asiat

Ei muita käsiteltäviä aiheita.

 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous: Jenna Ranki tekee Doodle kyselyn, jonka perusteella päätetään seuraava kokouksen ajankohta, paikka päätetään myöhemmin.
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Jonna Sorsa (laatii esityslistan).

 

7. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.18.

Hallituksen kokous 5-2023
Siirry sivun alkuun