Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 6-2023

Hallituksen kokouksen 6/2023 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 18.9.2023 klo 18:00
Kokouspaikka: Luonto-osuuskunta Willimielen toimisto
Paikalla: Jenna Ranki, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Emmi Salento, Jouko Näätänen, Oskari Vahala (etänä), Joonas Ylivaara ja Tero Paso.
Poissa: Juha Virtanen

 

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen klo 18:09.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

 

3. Tulevat tapahtumat

Syksyn ajalle suunnitteilla seuran jäsenille seurakehittämisen ilta, jonka tarkoituksena on saada jäseniä yhdistymään ja aktivoitumaan. Illan aikana myös keskusteltaisiin ketkä seuran toimihenkilöt ovat aikeissa jatkaa tehtävissään, ketä on luopumassa vastuualueestaan ja keitä uusia saataisiin tilalle. Tarkoituksena suunnitella mahdollisia tapahtumia esimerkiksi uppopalloilijoiden ja laitesukeltajien yhdistämiseksi. Paikaksi suunniteltu Riihimäen seurakunnan seurakeskusta, josta löytyy sauna ja grillaus mahdollisuudet, ajankohtaa suunnitellaan Doodle kyselyn kautta, jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle. Ideana pitää myös “brain storm” seuran jatkosta, mitä tapahtumia ensi vuodelle ja mitä kohtia seuran toiminnassa voitaisiin kehittää, kuinka saataisiin seuran jäseniä aktivoitua ja porukkaa yhdistettyä. Tavoitteita/ ajatuksia mm.; hallin avautuessa aktiivinen ja elinvoimainen seura, yhteisöllisyys seuran jäsenten kesken ja “mitä seuratoiminta antaa minulle”- kysely.

Syyskokous ja pikkujoulut järjestetään viime vuoden tapaan samana päivänä. Päiväksi alustavasti pohdittu marraskuun 18. lauantaita. Pikkujoulujen paikaksi kysytään Juomahuone Laitisen saunatilaa. Pohditaan, pidetäänkö kokous samaisessa tilassa. Päätetään myöhemmin mitä ohjelmaa seuran nuoremmille jäsenille, onko taas keilaus tai vaihtoehtoisesti jotain muuta.

Lajikokeilupäivä lauantaina 23.9. Riihimäen Urheilutalon aulassa. Seuralle pöytä varattuna ja Jouko ja Tero ovat lupautuneet paikalle. Norppa puolelta Jenna kysellyt jotakuta paikalle, ei tiedetä pääseekö kukaan vielä. Paikalle viedään jotain “rekvisiittaa”, uppopallo tavaraa ja laitesukellus tavaroita. Järjestetään kilpailu ständille, palkinnoksi esim. laitesukelluskokeilu.

Diversnight 2023 järjestetään lauantaina 4. marraskuuta. Tapahtuma järjestetään yhteistyönä Hyvinkään sukeltajien kanssa. Jouko hoitaa asiaa Torkkelin Teemun kanssa.

 

4. Yhteistyö Hyvinkään Urheilusukeltajien kanssa

Teemu keskustellut Jouni Loitokarin ja Petri Laaksosen kanssa koulutuksen ja kurssien järjestämisestä Hyvinkään Urheilusukeltajien kanssa. Hyvinkäällä on tällä hetkellä hyvin vähän kouluttajia, ja Riihimäkeläisillä ei ole uimahallia käytössä. Yhteistyöllä saataisiin paremmin järjestettyjä kursseja ja mahdollisesti houkuteltua enemmän väkeä peruskurssille. Pohdintana tällä hetkellä kustannuksien jako, sekä kumpaan seuraan uudet sukeltajat päätyvät. Myös ongelmaksi voi koitua seurojen väliset erot muunmuassa kustannuksien osalta. Järjestetään kokous Hyvinkään seuran hallituksen jäsenten kanssa, jotta voidaan yhdessä keskustella seurojen mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä. Jenna ottaa yhteyttä Laaksoseen ja yrittää sopia sopivan ajankohdan.

 

5. Veloitukseton varustevuokra alle 20-vuotiaille seuran jäsenille kausilla 2024-2025

Seuran varastossa on laitepaketteja käyttämättömänä, joten hallitus vie syyskokouksen esityslistalle ehdotuksen, että seura tarjoaa jatkossa alle 20- vuotiaille varusteita vuokralle
veloituksetta. Ehtoina on, että vuokraaja on kortitettu ja seuran jäsen. Asia käsitellään syyskokouksessa.

 

6. Vastuukouluttajien korvaus kurssien järjestämisestä

Seuralla on useita kouluttajia, mutta halukkuutta vastuukouluttajan tehtäviin ei moneltakaan löydy. Kilometrikorvauksilla on yritetty saada kouluttajia innostumaan, mutta tämä ei ole toiminut. Pohdittiin, että innostuisiko useampi ryhtymään kurssille vastuukouluttajaksi, jos etukäteen sovitaan 2-3 apukouluttajaa, jotka sitoutuvat osallistumaan ja auttamaan kurssin järjestämisessä ja käytännön asioissa, jotta vastuukouluttaja ei ole yksin vastuussa kaikesta. Asiasta keskustellaan lisää seurakehittämisen illassa.

 

7. Rannikkoradiokurssille osallistuminen 28.10.

Suojeluskunnan avustusrahoilla on ostettu seuran veneelle radio. Kyseinen radio tarvitsee käyttöä varten luvan, jonka saamiseksi käytävän tutkinnon suoritus maksaa pari kymppiä, lisäksi radio vaatii vuosittaisen käyttömaksun. Seura kustantaa tutkinnon Teemu Virtaselle, koska Teemu on tällä hetkellä veneen aktiivisin kippari. Seura kustantaa tutkinnon myös muille halukkaille aktiivisille kippareille.

 

8. Avustus Kaatialan sukelluspaikkojen kehittämiseen

Teemu ehdottanut, että seura avustaa Kaatialan sukelluspaikan kehittämistä jollakin summalla. Hallituksen kesken päätetään, että seura antaa avustusrahaa muunmuassa portaiden kunnostamiseen.

 

9. Jäsenasiat

Liittyneet: 4
Eronneet: 1
Jäseniä yhteensä: 210

 

10. Muut asiat

– kuva-/ materiaalipankki seuran Driveen/ Google kuviin, josta voi tarvittaessa hakea materiaalia esimerkiksi somen päivittämiseen tai tapahtumien markkinointiin
– DAN ensiapukurssin järjestäminen, Teemu Torkkeli ollut halukas pitämään
– kompressorivastaava Kristian Nurmi on esittänyt hallitukselle, että seuralle tulisi hankkia uusi kompura, ajankohta vanhan myymiselle ja uuden hankintaan jää toistaiseksi auki. Saataisiinko talkootöillä kerättyä rahaa uuden kompressorin hankintaan
– Iso- Melkuttimen tien kunnostusta on yritetty saada vireille, mutta tällä hetkellä asian tiimoilta ei ole tapahtunut mitään, Jenna selvittää pienkeräyslupaa Melkuttimen tien korjauksen keräystä varten

 

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous: Jenna laatii Doodle kyselyn, jonka kautta seuraavan kokouksen ajankohta päätetään.
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Jonna (laatii esityslistan).

 

12. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:16.

Hallituksen kokous 6-2023
Siirry sivun alkuun