Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Hallituksen kokous 7-2022

Hallituksen kokouksen 7/2022 pöytäkirjan tiivistelmä

Kokousaika: 10.11.2022 klo 17:30
Kokouspaikka: Skype
Paikalla: Vili Mononen, Oskari Vahala, Teemu Virtanen, Jonna Sorsa, Emmi Salento, Joonas Ylivaara, Tuomo Palevaara, Jenna Ranki (tähtiseurayhdyshenkilö), Toni Hyvönen (hallivastaava), Pertti Grönfors (uppopallovastaava) ja Joonas Klemola (paikalla 17:55 eteenpäin)
Poissa: –

 

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Oskari Vahala avasi kokouksen klo 17:34.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityslista.

 

3. Uimahallivuorojen tilanne Riihimäen hallin remontin alkamisen jälkeen

Tällä hetkellä Tammikuusta 2023 lähtien seuralla on vain yksi hallivuoro, Tervakoskella lauantai iltaisin. Nuorisotoimintaa varten on toivottu myös arki vuoroa, mutta toistaiseksi ei ole löytynyt paikkaa josta tällaisen vuoron voisi saada. Hallivastaava selvittänyt mahdollisuutta toiseen vuoroon Tervakoskelle, mutta arkivuorojen saanti on haasteellista yleisten vuorojen vuoksi. Sunnuntaille voisi olla mahdollisuus saada toinen allasvuoro, lisäksi on mahdollisuus pidentää lauantain allasvuoroa tunnilla. Lauantain allasvuoro Tammikuusta lähtien Tervakoskella klo 18:00-21:00 + mahdollinen saunavuoro.

Tervakosken lauantai vuoroilla sauna ei ole ollut päällä useampana kertana. Tästä otettu yhteyttä Tervakoskelle, ja saunan käyttö on poistettu toistaiseksi. Jouni Okkonen on luvannut selvittää kuinka jatkossa Tervakosken uimalan henkilökunta tai joku kunnalta varmistaa, että sauna on lämmin vuorolla, ja kuinka toimitaan jos näin ei jatkossa ole. Otetaan toistaiseksi saunavuoro kolmelle tunnille lauantain vuoron yhteyteen, mutta saunavuoro poistetaan käytöstä jos sauna ei ole jatkossa lämpimänä.

Riihimäen uimalalla sijaitseva varasto on tyhjennettävä Tammikuun 2023 loppuun mennessä. Kysytään onko Tervakosken uimalalla mahdollista varastoida seuran tavaroita, osa siirretään kompurahuoneen yhteydessä sijaitseviin varastoihin.

Emmi tiedustellut nuoriso- ja uppopallo toimintaa varten allasvuoroa Hyvinkäältä, mutta heiltä ei voi saada vuoroa aukioloaikojen ulkopuolelle, ja muina aikoina ei ole vapaita aikoja. Rajamäen uimahalliin vuoroa ei oteta korkean allasvuoron hinnan vuoksi. Yritetään saada ainakin uppopalloa varten vuoro/ vuoroja Hämeenlinnan uimahallista, sillä heidän uppopallo joukkueen kanssa on tehty yhteistyötä aikaisemminkin. Uppopallovastaava Pertti luvannut selvittää Hämeenlinnan allasvuoron mahdollisuutta viimeistään syyskokoukseen mennessä.

Pohdittiin mahdollisuutta tarjota juniori jäsenille laitesukellus kurssia edullisempaan hintaan, jotta saataisiin nuorempia jäseniä pysymään seurassa myös Riihimäen uimahallin remontin ajan. Tarjottaisiin myös mahdollisesti vuokravarusteiden lainaamista vuodeksi ilmaiseksi kurssin jälkeen, sekä kurssin ajaksi. Tarjotaan kurssi- ja varuste tarjousta norpille, norppatoiminnan apuohjaajille, sekä norppa ohjaajille, jotka ovat olleet aktiivisina viimeisen kuuden kuukauden aikana norppa toiminnassa.

 

4. Syyskokousasiat

Seuran syyskokous pidetään lauantaina 26.11. klo 12:00-14:00 Riihimäen Urheilutalon kokoustilassa. Esityslista julkaistava viimeistään 12.11. seuran sivuilla.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat;

– Päätetään urheilumuodoista, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan seuraavana vuonna

– Toimintasuunnitelma

– Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle

– Budjetti

– Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta

– Valitaan seuraavaksi vuodeksi 4–8 hallituksen jäsentä

– Valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan 2 toiminnantarkastajaa ja valitaan heille varahenkilöt

– Valitaan yhdistyksen jaosvastaavat ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus esittää että VAPEPA- toiminta poistetaan toimintasuunnitelman urheilumuodoista. Laaditaan budjetti niin, että jäsenmaksua voidaan hieman laskea hallilla tapahtuvan toiminnan supistumisen vuoksi.

Vastuutehtävissä ei tule jatkamaan; Vili Mononen (puheenjohtaja, venevastaava). Selvitetään, onko Niina Tahvanainen halukas jatkamaan jäsensihteerinä. Esitetään, että venevastaavan tehtävään ei jatkossa nimetä ketään, sillä tehtävää on tälläkin hetkellä hoitanut useampi henkilö.

 

5. Seuran veneen talvisäilytys

Viime vuonna seuran venettä on säilytetty hallissa Turkhaudalla, mutta ensi talveksi tuli etsiä uusi säilytyspaikka. Joonas Ylivaara ottanut asian hoitaakseen, ja uusi paikka on löydetty Rajamäeltä. Vuokra-ajaksi sovittu Marraskuu 2022- Toukokuu 2023.

 

6. Jäsenasiat

Liittyneet: 1
Eronneet: –
Jäseniä yhteensä: 235

 

7. Muut asiat

– hallitus hoitaa budjetin syyskokousta varten WhatsApp ryhmän kautta

– esityslistan syyskokousta varten laatii Teemu

 

8. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava hallituksen kokous: Joulukuussa (aikataulu sovitaan syyskokouksen jälkeen)
Seuraavan kokouksen sihteeriksi valittu Jonna (laatii esityslistan)

 

9. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:06

Hallituksen kokous 7-2022
Siirry sivun alkuun