Riihimäen Urheilusukeltajat

Pinnan alla jo vuodesta 1978

Syyskokouksen 2023 pöytäkirja

Aika:   Lauantai 18.11.2023 klo 14:30.
Paikka:   Tilaussauna Laitinen, Riihimäki

Hallituksen puheenjohtaja Jenna Ranki avasi kokouksen klo 14:38.
Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

 

1. Valitaan kokouksen virkailijat

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettu ja valittu Jenna Ranki.
Kokouksen sihteeriksi ehdotettu ja valittu Jonna Sorsa.
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi ehdotettu ja valittu Teemu Virtanen ja Joonas Ylivaara.

 

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsuttu, kutsu lähetetty jäsenistölle 17.10.2023.
Kokous on päätösvaltainen, osallistujia kokouksessa 17, kaikki äänivaltaisia.

 

3. Päätetään urheilumuodoista, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan seuraavana vuonna.

Jenna Ranki ehdottanut, että nykyiset urheilumuodot pidetään samana myös vuonna 2024. Ehdotus hyväksytty.

 

4. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta vuodelle 2024.
Jäsenmäärä arvio korjataan määrästä 240 määrään 230.
Vesa Reunanen ehdottanut laitesukellustapahtumien paikaksi myös Taivassalon sukelluskohteita.
Korjataan viikkosukellusten kohta; tapahtumia myös viikolla, ei pelkästään viikonloppuisin. Viikkosukelluksia myös muissa kohteissa kuin seuran veneellä, niin kutsuttuja sisämaan sukelluskohteiden viikkosukelluksia myös.
Uppopalloa varten kysytään uudelleen vuoroa Hyvinkään uimahallista, koska on tietoa, että vapaita aikoja olisi. Teemu Jokelainen tiedustelee mahdollista vuoroa.

 

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmasta hyväksytty edellä mainituin muutoksin.

 

 

5. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksut seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty viime vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet eri jäsenryhmille.
Päätetty, että seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet pysyvät ennallaan.

 

6. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle.

Kokoukselle esitelty hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2024.
Vismapay poistettu budjetista. Ei ole enää seuralla käytössä.
Teemu Virtanen ja Tuomo Palevaara esittänyt, että nykyinen norppien kausimaksu tiputetaan 60 eurosta 55 euroon per kausi. Lisäksi esitettiin sisaralennuksen poistoa. Nämä kohdat korjattu budjettiin.

 

Hallituksen esitys talousarviosta hyväksytty yllämainituin muutoksin.

 

7. Valitaan seuraavaksi vuodeksi yhdistykselle puheenjohtaja täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta.

Vuonna 2023 puheenjohtajana toiminut Jenna Ranki. Ehdotettu, että Jenna jatkaa myös ensi vuonna.
Vuodelle 2024 puheenjohtajaksi valittu Jenna Ranki.

 

8. Valitaan seuraavaksi vuodeksi 4–8 hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäseniksi ehdotettu seuraavia henkilöitä;
– Joonas Ylivaara, käytettävissä
– Jonna Sorsa, käytettävissä
– Tero Paso, ei käytettävissä
– Juha Virtanen, ei käytettävissä
– Jouko Näätänen, käytettävissä
– Oskari Vahala, käytettävissä
– Teemu Jokelainen, käytettävissä
– Emmi Salento, käytettävissä
– Samu-Petteri Valtonen, käytettävissä

 

Hallituksen jäseniksi valittu Joonas Ylivaara, Jonna Sorsa, Jouko Näätänen, Oskari Vahala, Teemu Jokelainen, Emmi Salento ja Samu-Petteri Valtonen.

 

9. Valitaan seuraavan vuoden toimintaa tarkastamaan 2 toiminnantarkastajaa ja valitaan heille varahenkilöt.

Toiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Harri Laakso ja Lasse Pekkinen.
Varatoiminnantarkastajiksi ehdotettu ja valittu Vesa Reunanen ja Tuomas Kakko.

 

10. Valitaan yhdistyksen jaosvastaavat ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Nuorisovastaava: Tuomo Palevaara
Uppopallovastaava: Pertti Grönfors
Turvallisuusvastaava: Tuomo Palevaara
Koulutusvastaava: Anniina Karlstedt
Täyttöasemavastaava: Kristian Nurmi
Laitesukellusvastaavat: Jouko Näätänen ja Tero Paso
Hallivastaava: Teemu Jokelainen
Seuratuotevastaava: Emmi Salento
Jäsensihteeri: hallitus täyttää paikan ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.
Viestintävastaava: hallitus täyttää paikan ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

 

Kalustovastaava ja laitesukellusvastaavan toimenkuvat yhdistetään kaudelle 2024. Nimitys kalustovastaava poistetaan ja jatkossa tämä sisältyy laitesukellusvastaavan toimiin.

 

11. Käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat.

Jäsenet eivät ole ilmoittaneet muita asioita käsiteltäväksi määräaikaan mennessä.
Vesa Reunanen on ehdottanut P3 kurssien yhdistämistä Simppujen ja RiUSukin kohdalla. Hämeenlinna sukeltajat kysyneet myös yhteistyötä kyseisen kurssin kanssa.
Keskusteltu myös mahdollisista sääntömuutoksista yhteisiin kursseihin liittyen.

 

Kokouksen puheenjohtaja Jenna Ranki päätti kokouksen klo 16:07.

Syyskokouksen 2023 pöytäkirja
Siirry sivun alkuun